Måned: juni 2010

18 norske forskere blant FNs klimaeksperter

ipcc-logo

FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) offentliggjorde nylig hvilke forskere som er valgt ut til å skrive og kvalitetssikre den neste hovedrapporten fra organet. Over 3000 kandidater var nominert av vitenskaplige miljøer verden over, og blant disse er 831 personer valgt ut som forfattere. Rapporten skal ferdigstilles i 2014.

I denne gruppen er det hele 18 norske forskere, herunder flere CSN-medlemmer: Cecilie Mauritzen, Meteorologisk institutt (skal jobbe med delrapport 1: Det klimavitenskaplige grunnlaget), Karen O’Brien, Universitetet i Oslo, og Asuncion Lera St.Clair, Universitetet i Bergen, (begge skal jobbe med delrapport 2: Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet), samt Edgar Hertwich, NTNU (delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp).

Pressemeldingen fra IPCC i forbindelse med utvelgelsen kan leses her: 831 Experts Selected for the Fifth Assessment Report (ipcc.ch, pdf).

På nettsidene til Klima- og forurensningsdirektoratet (KliF) finnes en oversikt over alle de norske forskerne IPCC har valgt, samt litt opp deres oppgaver, og de ulike rollene forfatterne har: FNs klimapanel velger 18 forskere fra Norge (klif.no).

Concerned Scientist Norway gratulerer alle forfatterne med utnevnelsen, og ønsker lykke til med oppdraget!

Krisens psykologi

nytid_logo

Magasinet Ny Tid trykket nylig en tosiders kronikk skrevet av økolog og CSN-medlem Tormod V. Burkey. Med henvisning til en tittel hentet fra den amerikanske psykologen B.F. Skinner, spør Burkey hvorfor vi [menneskeheten] unnlater å redde kloden.

Burkey hevder at «[d]et er logisk inkonsistent å være villig til å slåss for å overvinne Hitler, men ikke for en levedyktig planet eller en planet det er verdt å leve på.»

Kronikken kan leses i sin helhet på forfatterens eget nettsted (tvburkey.org), eventuelt lastes ned som faksimile fra magasinet: Ny Tid 11. juni 2010 side 38-39 (pdf).

Klima: Mangel på kunnskap og politisk mot

vartland_logo

I forbindelse med tildelingen av Sofieprisen til Dr. James E. Hansen, har CSN-medlem Gunnar Kvåle skrevet et innlegg på nettstedet verdidebatt.no. Kvåle er lege og professor i internasjonal helse ved Universitetet i Bergen, og arbeider med globale helsespørsmål med vekt på fattigdomsrelaterte sykdommer, helsepolitikk og helsebistand. I sitt innlegg skriver han blant annet:

«Vi må håpe at politikere som forstår hvilken fare klimakrisen representerer, vil være modige nok til å gjøre alt som står i deres makt for å sikre at det meste av gjenværende reserver av fossilt brensel ikke blir utvunnet og brukt. Et større folkelig engasjement er svært viktig, men det er urealistisk å forvente at folk flest gjør annet enn å tilpasse seg rammeverket for forbruk, reiseaktivitet og annen miljøskadelig atferd som ledende politiske partier legger opp til

Innlegget, og den påfølgende debatt, kan leses i sin helhet her: Klima: Mangel på kunnskap og politisk mot (verdidebatt.no).

(Kommentaren stod også på trykk i papirutgaven av avisen Vårt Land onsdag 23. juni, under overskriften «Klar tale mter motstand» (pdf).)

En varsler for vår tid

prof-james-hansen-001James Hansen

Forsker og klimaforkjemper James Hansen mottar Sofieprisen i Oslo idag, og Aftenposten bringer en kronikk undertegnet CSN-medlemmene Arne Johan Vetlesen og Dag O. Hessen.

– Det vi trenger, sier Hansen, er en renessanse for ideen og praksisen sivil ulydighet især som aksjonsform overfor kullkraft og tjæresand.

Les hele kronikken på aftenposten.no.

Storms of my Grandchildren – nå på norsk

storms_of_my_grandchildren_front_cover

Årets Sofie-prisvinner, James Hansen, er forfatter av «Storms of my Grandchildren. The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity». Denne oppsiktsvekkende boka, utgitt høsten 2009, behandler både gjeldende kunnskap om klimaendringer, Hansens ideer om hvordan verden kan respondere på klimaendringene, samt episoder fra hans forskerliv (herunder vanskeligheter med formidling forårsaket av amerikanske myndigheter).

Deler av boka er nå oversatt til norsk av CSN-medlem Sigbjørn Grønås, prof.em. i meteorologi ved Universitetet i Bergen. Grønås skriver i forordet til den norske utgaven: «Det kan noen ganger være skremmende å være vitne til hvor lite klimakunnskap som er til stede i norsk klimadebatt. For eksempel mangler ofte journalister bakgrunn for å stille kritiske spørsmål til politikere, som alt for lett får grønnvaske klimapolitikken.» For ytterligere informasjon, se pressemelding fra Besteforeldreaksjonen i forbindelse med publiseringen.

Oversettelsen er fritt tilgjengelig på nettsidene til Fremtiden i våre hender/Besteforeldrenes klimaaksjon: Storms of my grandchildren (norsk).

– – –

Vi minner om muligheten til å møte både forfatter og oversetter onsdag 23. juni kl. 15!

Åpent møte med James Hansen

Foto: Greenpeace

I samarbeid med Framtiden i våre hender (FIVH)/Besteforeldrenes klimaaksjon inviterer Concerned Scientists Norway til åpent møte med Sofie-prisvinner James Hansen (bildet). Arrangementet vil finne sted onsdag 23. juni kl. 15.00-16.30 i Gamle festsal (Urbygningen, Universitetet i Oslo), Karl Johans gate 47, Oslo.

Programmet åpner med en innledning fra CSN-medlem Dag O. Hessen, hvoretter Hansen vil holde et foredrag med tittelen «Climate Change as a Transcending Moral Matter: Can Norway Stand Tall Among Nations?». Deretter følger innlegg fra Sigbjørn Grønås (prof.em. i meteorologi), Trine Skei Grande (partileder, Venstre) og Olav Kobbeltveit (kommentator, Bergens Tidende). Det vil også bli mulighet for spørsmål fra salen. Møtet ledes av FIVH-leder Arild Hermstad.

Benytt denne unike sjansen til et møte med en av verdens mest betydningsfulle klimaforskere!