nytid_logo

Magasinet Ny Tid trykket nylig en tosiders kronikk skrevet av økolog og CSN-medlem Tormod V. Burkey. Med henvisning til en tittel hentet fra den amerikanske psykologen B.F. Skinner, spør Burkey hvorfor vi [menneskeheten] unnlater å redde kloden.

Burkey hevder at «[d]et er logisk inkonsistent å være villig til å slåss for å overvinne Hitler, men ikke for en levedyktig planet eller en planet det er verdt å leve på.»

Kronikken kan leses i sin helhet på forfatterens eget nettsted (tvburkey.org), eventuelt lastes ned som faksimile fra magasinet: Ny Tid 11. juni 2010 side 38-39 (pdf).

Legg igjen en kommentar