Vi ønsker våre medlemmer velkommen til medlemsmøte 26.01.2021

Velkommen til medlemsmøte!

Alle medlemmer inviteres her til ett kommende medlemsmøte.

Dato: 26.01.2021

Tid: 15:00 – 16:00

Sted: Zoom

Påmelding:

Send en e-post til: linn.ulla.liljeros@nullcs-n.org

På vårt kommende årsmøte, som skal holdes tirsdag 13. april kl. 18.00-20.00, vil vi foreslå flere viktige saker og satsinger. Vi vil nå holde et medlemsmøte for å få tilbakemeldinger på sakene våre. I tillegg vil vi høre med deg om du kunne tenke deg å være med i styret, og om du har lyst til å bli involvert i en bestemt satsing vi planlegger fremover: Bærekraftige universiteter. I møteprogrammet under kan du lese mer om sakene og satsingen vår.

Program:


Presentasjon av vår planlagte nye satsing: Bærekraftige universiteter

Kl. 15:00 -15:20


Professor og nestleder Beate Sjåfjell vil kort introdusere bakgrunnen for
den planlagte satsingen. Det vil være tid til spørsmål og en kort
diskusjon, som vi tar videre under punkt 2 nedenfor.


Presentasjon av saker for tilbakemelding

Kl. 15:20 -16:00

1. Støttemedlemskap
For å bli medlem hos oss må du være ansatt i en vitenskapelig stilling
ved en forskningsinstitusjon. Vi har nå fått flere personer som ønsker
å være medlem, men ikke innfrir kriteriene. Vi vil derfor diskutere om vi
kan åpne for støttemedlemskap for personer som ikke er ansatt i
vitenskapelige stillinger ved forskningsinstitusjoner. Dette vil kunne
styrke vår økonomi og gjennomslagskraft.

2. Planer fremover
Vi ønsker å vedta noen målsetninger og satsinger vi vil arbeide
systematisk mot, kanskje så mye som fem og ti år frem i tid. Vi ønsker
tilbakemelding/innspill på hva vi bør satse på, i tillegg til det
foreslåtte punktet om bærekraftige universiteter. Vi inviterer derfor til
samtale om dette.

3. Valgkomite
Vi har pr. i dag ikke en valgkomite som velger det nye styret på årsmøte.
Dette er en ordning som flere organisasjoner har, og vi vil derfor
diskutere om vi skal opprette en valgkomite.

4. Nytt navn
Vi ønsker kort å høre med dere om vi skal foreslå for årsmøtet å gjøre
endringer i organisasjonens navn. Vi har pr. i dag to navn, det engelske,
som brukes mest: Concerned Scientists Norway. og et norsk navn: Forskere
for en bærekraftig utvikling. Vi vil gjerne diskutere om det norske navet
er godt nok, da vi tenker at vi bør bruke det mer i norsk sammenheng. Det
kan også tenkes at vi bør endre det engelske navnet, for å unngå at vi
blir forstått som en norsk avdeling av organisasjonen i USA, Union of
Concerned Scientists. Vi er imidlertid så etablerte som Concerned
Scientists Norway, at vi er mest innstilt på å fortsette å bruke det på
engelsk.


5. Styreverv
Vi ønsker potensielle nye styremedlemmer velkommen. Hvis du ønsker å
være med, kan du melde din interesse på dette punktet i medlemsmøtet,
eller på mail til oss.

Les også

Bærekraftsnasjon eller oljenasjon?

Les kronikken i NRK Ytring, hvor CSN-styremedlemmene Beate Sjåfjell og Marianne T. S. Holter kommenterer regjeringens siste bærekraftsmelding