CSN-medlemmer ser korona-krisen i sammenheng med bærekraftig omstilling

Flere av våre medlemmer har reflektert over sammenhengen mellom korona-krisen og bærekraft. Under kan du lese tre av kommentarene.

CSN-medlem Karen Landmark kommenterer: – «Det går en vesentlig rød tråd fra flaggermusenes tap av habitat gjennom en rå skjevfordeling av verdier og muligheter, til krisen – eller konsekvensen – vi stå midt opp i dag. Et virus. Alt henger sammen med alt. Alle «krisene» vi har snakket om med økende kraft de siste tiårene; matvarekrise, biomangfoldkrise, klimakrise, fedme, underernæring, rus, depresjon og økende forskjeller mellom de som har og de som ikke har, er alt symptomer på en panisk opprettholdelse av systemer som gjør både mennesker og natur syke. Egentlig vet vi dette. Og om ikke vi faktisk vet sånn helt bevisst, så føler vi det. På en eller annen måte. Alle sammen. Hvis vi tør kjenne litt etter».

CSN-medlem Dag Hessen uttrykker: «Kanskje koronakrisen kan gi en erkjennelse av at ikke bare går livet går videre uten alle møtene, reisene og tingene, men at det har noen fordeler også. Og kanskje, kanskje gir det klimasaken den nødvendige dytt».

– «Nettopp i erkjennelsen av at alt henger sammen med alt, må det være bærekraft i sin komplekse helhet vi vil søke å oppnå», kommenterer CSN-medlem Beate Sjåfjell: – «Å sikre gode liv for alle mennesker, overalt, nå og i fremtiden, innenfor planetens tålegrenser – det må være målet. La oss håpe at vi kan komme gjennom koronakrisen med en ny forståelse for hva som er viktig og hvordan vi sammen kan oppnå bærekraftige samfunn for oss alle».