Inspirasjonsmøte med James Hansen

PrintKlimavalg 2013 har invitert representanter fra tilknyttede organisasjoner til møte med James Hansen 9. august kl 14-16 i Kirkens Hus.

James Hansen er en av vår tid fremste klimaforskere og en utrettelig aksjonist for ansvarlig klimapolitikk. Hans budskap til politikere i alle land er at vi står foran et veivalg. De må forstå at valget står mellom utnyttelse av alle jordas fossile ressurser, som kan forårsake en situasjon som våre etterkommere ikke kan håndtere, og ren og fornybar energi nå.

I Norge står vi foran et stortingsvalg som bør bli et klimavalg. Møtet med James Hansen blir en viktig inspirasjon for oss som nå skal arbeide for Klimavalg 2013 fram til 9 september.

Da plassen er begrenset til ca. 100 deltakere, og påmeldingen kan bli stor, er CSN invitert til å delta med 1- 2 personer på møtet.