Klimavalg 2013

«Innen neste stortingsperiode er over, er det sannsynligvis for sent å nå togradersmålet. Vi har en alvorlig tidsklemme, og må handle nå. Norske politikere gjør altfor lite», sier Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør og styreleder for kampanjen Klimavalg 2013.

Han vil ha en folkebevegelse før stortingsvalget, og kampanjen har så langt hele 40 deltakende organisasjoner.

Les mer i Fædrelandsvennen