UKCIP-logo-web

Det amerikanske National Climatic Data Center (NCDC) ved National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) har samlet observasjoner av ulike indikatorer for klimaendringer frem til og med 2009, noen så langt som 150 år tilbake i tid. Rådataene er tilgjengelige på NOAAs nettsider.

Britiske UK Climate Impacts Programme (UKCIP) har benyttet disse datasettene til å lage visuelle fremstillinger. De tilgjengelige grafene viser historisk utvikling av temperaturen over land, i troposfæren og i havoverflaten, dessuten havnivå, snødekke og iskappe i Arktis, samt mengde fukt i atmosværen og varme i havmassene.

Alle grafene er tilgjengelige her: Climate indicators as graphs.

Legg igjen en kommentar