morgenbladet_heading

Hovedsaken på forsiden av ukens utgave av Morgenbladet gjelder den negative oppmerksomhet mange vitenskapsfolk med naturmiljøet som forskningsfelt opplever: «Verdens ledende klimaforskere blir truet på livet, rettsforfulgt og sabotert.» Avisen gjenforteller blant annet historien om Ben Santer, hovedforfatter for et av kapitlene i IPCCs andre rapport (1995):

I en e-post som ble distribuert og videresendt til mange, ble det hevdet at [Santer] skulle stilles for krigsforbryterdomstolen i Haag, side om side med serbiske krigsforbrytere, for «forfalskning av internasjonale vitenskapsdokumenter».

Deler av artikkelen er publisert på nettet: Trusselklimaet.

Legg igjen en kommentar