ssb_logo

Hvordan kan ulike regler for tildeling av utslippskvoter påvirke kraftmarkedet? Dette er spørsmålet som behandles i en fersk forskningsartikkel signert CSN-medlem Knut Einar Rosendahl ved Statistisk sentralbyrå (SSB), sammen med Rolf Golombek og Sverre A.C. Kittelsen ved Frisch-senteret. Artikkelen tilhører serien Discussion papers fra SSBs Forskningsavdeling.

Gjennom en modell for energimarkedet i Vest-Europa viser forfatterne at ulike regler kan gi svært ulike effekter på kraftmarkedet, selv med samme totale utslippsmål. Spesielt oppstår dette ved såkalt produksjonsbasert tildeling (output-based allocation OBA), som leder til betydelig høyere gasskraftproduksjon sammenlignet med auksjonering eller såkalt grandfathering. Økningen går delvis på bekostning av kullkraft og fornybar kraft, og kvoteprisen blir nesten dobbelt så høy.

Hele artikkelen kan leses her: Price and welfare effects of emission quota allocation.

Legg igjen en kommentar