Måned: mars 2011

Paneldebatt med James E. Hansen

oslomiljofestival2011

Oslo miljøfestival 2011 arrangeres 3.-5. juni i Oslo. Et av arrangementene i denne forbindelse vil bli et åpent møte hvor Sofie-prisvinner 2010 James E. Hansen innleder til debatt om hvordan den negative klimapåvirkningen kan stanses.

Etter Hansens innledning blir det paneldebatt. Greenpeace, Natur og Ungdom og WWF representerer miljøorganisasjonene, Norsk industri vil tale næringslivets sak, og styreleder Beate Sjåfjell vil representere Concerned Scientists Norway. Temaet panelet skal diskutere, er «Hvilken rolle kan Norge spille i den globale klimakampen?.

Møtet finner sted i Nobels fredssenter lørdag 4. juni kl. 1500-1730, og er åpent for alle interesserte.

Les mer om arrangementet her: Åpent møte med James E. Hansen.

Foredrag: Climate Law: Is Climate Change Legal?

uio_jubileumslogo_200-250px

I forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsmarkering, skal det lørdag 21. mai avholdes en konferanse på Blindern campus, med tittelen Idea Festival on Climate Change.

På dette arrangementet er CSNs styreleder, Beate Sjåfjell, en av de inviterte foredragsholderne, og vil innlede om temaet»Climate Law: Is Climate Change Legal?».

Nærmere informasjon om sted, tidspunkt mv. vil publiseres her så snart den blir tilgjengelig.

Oppdatering 18. mai 2011: Beate Sjåfjell og Hans Christian Bugges innlegg under Idéfestivalen vil finne sted lørdag 21. mai 2011 klokken 13:15-14:00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket på Blindern), seminarrom 1.

Fra omtalen: «Vi har internasjonale miljørettskonvensjoner, europeiske traktater med bærekraftig utvikling som overordnet mål og vår egen grunnlov som gir oss alle rett til et levelig klima. Men hjelper det? Kan jussen bidra til en bærekraftig utvikling? Kan lover forhindre at den globale oppvarmingen kommer ut av kontroll?»

Se fullstendig program for dagen her: Idéfestival 21. mai 2011


Avisinnlegg: For sant til å være godt

200px-Aftenposten_logo

Er mer kunnskap alltid av det gode for beslutningsprosesser – uansett type kunnskap? Eller kan den brede politiske debatt bli skadelidende i søken etter en «objektiv» sannhet?

Disse spørsmålene reises i ett innlegg publisert i Aftenposten 1. mars 2011. CSN-medlemmene Gisle Andersen (stipendiat, UiB), Berit Kristoffersen (stipendiat, UiT), Brigt Dale (stipendiat, UiT) og Halvor Dannevig (forsker, Cicero) er blant forfatterne, som hevder at svaret på det sistnevnte spørsmål er ja:

Når man konsekvent velger å organisere prosessen som vitenskapelig kunnskapsinnhenting, er det slik vi ser det fordi man på den måten kan avpolitisere et vanskelig veivalg. Svaret skal man få i den neste rapporten, ikke ved å argumentere politisk for interesser og verdier. (uthevet her)

Hele innlegget kan leses på Aftenpostens nettsider: For sant til å være godt.