nytid_logo

Ti år etter at Stortinget vedtok loven om kvinner i styrene, er det duket for en ny revolusjon i styrerommene. Under opptakten til valgkampen i 2013 kommer en internasjonal forskergruppe med et forslag som kan endre norsk næringsliv for alltid.

Førsteamanuensis ved Institutt for privatrett og styreleder i CSN Beate Sjåfjell leder forskergruppen «Bærekraftige selskaper», og hevder at dagens miljøvennlige bedrifter blir morgendagens markedsledere. Men for at dette skal oppfylles, mener forskergruppen det kreves en lovendring på linje med kravet til kjønnsbalanse i styrene. Sjåfjell forklarer:

Lover kan endre normene våre. Se på røykeloven, for eksempel. Før den kom, var det ikke bare vanlig å røyke på restauranter, men også hjemme hos hverandre. For store lag av befolkningen er det nå blitt uaktuelt å røyke hjemme.

Forslaget om lovfestede miljøkrav til styrene fikk nylig bred omtale i magasinet Ny tid. Artikkelen kan leses i sin helhet her: Ny tid 28. januar 2011 side 18-23.

Legg igjen en kommentar