db-224

«Liv slik vi kjenner det kan ikke eksistere uten fosfor. Men forekomstene tømmes faretruende raskt», skriver professor i biologi og CSN-medlem Dag O. Hessen i kronikken Peak fosfor. Hessen uttrykker bekymring for det han mener er et ikke-bærekraftig forbruk av fosfor, særlig til gjødsel, og mener praksis må legges om før det går galt:

Med økende råvareknapphet vil gjødselprisene stige, noe som nok vil presse fosforbruken ned, men det vil også gi økte matvarepriser og ramme de fattigste matvareprodusentene hardest. For å unngå at markedets «usynlige hånd» rammer blindt og hardt, må fosfor som et uerstattelig knapphetsgode erkjennes snarest […]

Kronikken stod på trykk i Dagbladet 21. januar 2011, og er tilgjengelig i sin helhet på avisens nettsider: Peak fosfor.

Legg igjen en kommentar