Måned: januar 2011

Kronikk: Peak fosfor

db-224

«Liv slik vi kjenner det kan ikke eksistere uten fosfor. Men forekomstene tømmes faretruende raskt», skriver professor i biologi og CSN-medlem Dag O. Hessen i kronikken Peak fosfor. Hessen uttrykker bekymring for det han mener er et ikke-bærekraftig forbruk av fosfor, særlig til gjødsel, og mener praksis må legges om før det går galt:

Med økende råvareknapphet vil gjødselprisene stige, noe som nok vil presse fosforbruken ned, men det vil også gi økte matvarepriser og ramme de fattigste matvareprodusentene hardest. For å unngå at markedets «usynlige hånd» rammer blindt og hardt, må fosfor som et uerstattelig knapphetsgode erkjennes snarest […]

Kronikken stod på trykk i Dagbladet 21. januar 2011, og er tilgjengelig i sin helhet på avisens nettsider: Peak fosfor.

Film/debatt: «The Economics of Happiness»

fivhlogo2_farge

Fremtiden i våre hender avd. Blindern og International Society for Ecology and Culture (ISEC) inviterer til filmvisning og debatt på Chateau Neuf (Betong) torsdag 3. februar kl. 17.00-20.00. Filmen som vises er «The economics of happiness«, en dokumentar med en kritisk analyse av økonomisk globalisering, og dens konsekvenser for lokalsamfunn og miljø.

I den påfølgende paneldebatten deltar professor i filosofi og CSN-medlem Arne Johan Vetlesen, professor i politisk økonomi Bent Sofus Tranøy, økopsykolog Per Espen Stoknes og sist, men ikke minst, filmprodusent Helena Norberg?Hodge.

Arrangementet har fri entré. Se flyveblad for mer info.