I en artikkel i magasinet Volt siteres CSN-styreleder Beate Sjåfjell:

Staten er forpliktet gjennom en rekke internasjonale konvensjoner og gjennom sin egen grunnlov til å beskytte miljøet. Hvis staten ikke sørger for at de selskapene der den er aksjonær, og spesielt majoritetsaksjonær, setter samfunnsansvar høyt, så vil det gå utover Norges utenrikspolitikk og legitimitet som lovgiver.

Les hele artikkelen her (velg side 14-15).

Legg igjen en kommentar