nytid_logo

Klimaforhandlingene i Cancún var et av hovedemnene i forrige nummer av Ny Tid (3. desember). Magasinet fokuserte blant annet på at Norge kjøper utslippskvoter i utlandet, heller enn å kutte utslipp nasjonalt. Flere CSN-medlemmer ble sitert i denne forbindelse.

CSNs styreleder, Beate Sjåfjell, understreket urettferdigheten i at Norge ikke gjør mer for å kutte egne utslipp. «Norge kommer dobbelt ufortjent fra det. Vi eksporterer olje, som leder til store utslipp i andre land. Og så kjøper vi varer fra Kina, uten av utslippene fra produksjonen kommer med i vårt regnskap.»

Styremedlem (i permisjon) Christina Voigt ble sitert på grunnlag av sitt bidrag til bokenRettferdighet, som kom tidligere i år: «Den viktigste årsaken til klimaproblemet er de industrialiserte landenes velstand og livsstil gjennom 200 år. Med bruk av kvotehandel kan disse landene komme til å fortsette på samme måte. Industriland kan slippe unna ved å bruke sin velstand til å kjøpe seg fri.»

Hele artikkelen kan leses her: Ny tid 3. desember 2010 side 18-24 (pdf).

 

Legg igjen en kommentar