Måned: mai 2010

Aksjonærene vil fortsatt ha oljesand

bt-no

Statoil avholdt 19. mai generalforsamling. Kun 1,38 prosent av aksjonærene stemte for WWF og Greenpeaces forslag om at selskapet dropper oljesand. Fagsjef Nina Jensen i WWF er likevel godt fornøyd med resultatet etter at stemmene er talt opp onsdag kveld. Dette er en stor seier. Vi har klart å få en tidobling i antall stemmer.

Les mer om reaksjonene på Aftenbladets nettsider: Aksjonærene vil fortsatt ha oljesand.

På nettsidene til Bergens Tidende oppsummerer kommentator Olav Kobbeltveit debatten som har versert i forkant av generalforsamlingen – blant annet diskusjonen mellom CSN-medlem Beate Sjåfjell og statssekretær Robin Kåss.

Kommentaren kan leses her: «Dette er noe svineri».

Avisen Vårt Land brakte 20. mai en oversikt over saken. Sjåfjell uttalte til avisen: «Hvis regjeringen mener den må være passiv på Statoils generalforsarnling, blir Statoil et selskap uten aksjonærstyring.»

Hele artikkelen kan leses her: Vårt Land 20. mai 2010 side 6-7.

 

Refser Statoil for dårlig eierstyring

200px-Aftenposten_logo

I dagens utgave av Aftenposten omtales den forestående generalforsamling i Statoil, i forbindelse med WWF og Greenpeaces forslag om å avslutte den kontroversielle oljesandvirksomheten i Canada.

Staten fremholder at Statoil-styret ikke kan instrueres i en slik sak. CSN-medlem Beate Sjåfjellpåpeker at det tvert i mot er god eierstyring at aksjonærene gjennom generalforsamlingen vurderer styrets arbeid, og kommer med pålegg hvis de finner grunn til det.

Les hele artikkelen her: Aftenposten 19. mai 2010, økonomidelen side 4.

Oppdatering 19. mai kl. 15.00: Adresseavisens utgave 18. mai hadde en fyldig omtale av samme sak. I denne reportasjen utdypet statssekretær Robin Kåss (OED) statens syn: Staten, som stor eier i mange norske selskap, har utviklet en politikk for ansvarsdelingen mellom selskapets styre, ledelse og aksjonærer.

Etter Kåss’ syn er statens innstilling i oljesandsaken forankret i eierskapsmeldingen, og to behandlinger av den konkrete saken i Stortinget.

Les hele artikkelen her: Staten kan kreve oljesandstopp.

Oppdatering 19. mai kl 17:35: Den berømte amerikanske klimaforskeren og Sofieprisvinneren Dr. James E. Hansen ber Stoltenberg trekke Statoil ut av tjæresand på Generalforsamlingen i dag – les hele saken hos Greenpeace.

Oppdatering 19. mai kl 20:45: Jens Stoltenberg uttaler i kveld til Aftenposten at Staten ikke vil stemme for forslaget om å trekke Statoil ut av oljesandprosjektet. Les hele saken på aftenposten.no.

Staten kan kreve oljesandstopp

200px-Aftenposten_logo

Onsdag 19. mai er det generalforsamling i Statoil. Det skal blant annet stemmes over et forslag om at Statoil bør trekke seg ut av oljesand i Canada. Aftenposten omtaler i dag saken på sine nettsider.

Som tidligere nevnt på nettsidene, mener CSN-medlem Beate Sjåfjell at staten har full juridisk rett til å kreve at Statoil trekker seg ut av den omstridte oljesand- produksjonen i Canada.

Statssekretær Robin Kåss i Olje- og energidepartementet er ikke enig i Sjåfjells betraktninger. Han understreker at departementet har tilgang til omfattende juridisk kompetanse, og sier at staten vil stemme mot uansett.

Les hele Aftenposten-artikkelen her: Staten kan kreve oljesandstopp.

Regjeringens behandling av oljesand-spørsmålet er også emne for Beate Sjåfjells kommentar i Dagbladet: Villeder Stortinget.

 

Rødgrønne slag i luften

ukeavisen-ledelse-logo

Statoils oljesand-virksomhet drøftes i dag på lederplass i Ukeavisen Ledelse. Selv om avisen aksepterer CSN-medlem Beate Sjåfjellssynspunkt (se artikler nedenfor), mener den «[r]ealitetene er at styre og ledelse i Statoil vil gjennomføre dette prosjektet. De vil neppe finne seg i å bli overstyrt i ettertid.»

Hele lederartikkelen kan leses her: Ukeavisen Ledelse 14. mai 2010 side 3.

En artikkel i magasinet Ny Tid omtaler også saken, og fremhever særlig Sjåfjells poeng om at det «[…] er juridisk uproblematisk for staten å be Statoil trekke seg ut av tjæresandsprosjektet i Canada«.

Artikkelen i sin helhet ligger her: Ny Tid 14. mai 2010 side 12.

 

Mener Terje Riis-Johansen har villedet

db-224

CSN-medlem Beate Sjåfjell har vurdert statsråd Riis-Johansens utsagn i forbindelse med Statoils oljesandprosjekt i Canada. Intervjuet med Sjåfjell er gjengitt i Dagbladet i dag. Hun uttaler blant annet:

– Det Olje- og energidepartementet skriver er rett og slett feil. Det gis inntrykk av at det er i uformelle møter med aksjonærer og ikke i generalforsamlingen at beslutninger skal tas. Det er direkte villedende.

Hele artikkelen kan leses her: Dagbladet 12. mai 2010 side 12.

Statoil, tjæresand og Staten som aksjonær

110507_shellalbian_225_41951Jiri Rezak / WWF-UK

CSN-medlem Beate Sjåfjell holdt foredrag på fag-seminaret «Til siste dråpe? Statens eierskap i tjæresand», arrangert av KrFs stortingsgruppe på Stortinget mandag 10. mai 2010.

Temaet for foredraget var de rettslige rammer for Staten som aksjonær i Statoil, derunder hvorvidt allmennaksjeloven, eierskapsmeldingen eller EØS-avtalen er til hinder for at Staten bruker sin posisjon som majoritetsaksjonær til å beslutte på Statoils generalforsamling at selskapet skal trekke seg ut av tjæresandsprosjektet.

Referat fra møtet ligger på WWFs sider, mens Aftenbladet brakte et oppslag om saken samme dag.

Oppdatering 11.05: Finansavisen bringer idag et intervju med Beate Sjåfjell hvor det slås fast at Staten står fritt til å trekke seg ut av oljesand. Les hele intervjuet (PDF, 590 KB).

Oppdatering 17.05: En oppdatert versjon av foredraget Beate Sjåfjell holdt for KrFs stortingsgruppe 10. mai er nå tilgjengelig.

Til siste oljedråpe? Hvorfor Statoil må ut av tjæresand

wwf-logo

– Hver nordmann eier 445 aksjer i Statoil. Vi tror ikke et øyeblikk på at Statoil har støtte fra det norske folk til å utvinne ekstremt klima- og naturødeleggende tjæresand i Canada, sier generalsekretær Rasmus Hansson i Verdens naturfond (WWF).

Mandag 10. mai holder WWF og Greenpeace to seminarer om miljøkonsekvensene av tjæresand i Oslo. Det ene holdes på Stortinget i samarbeid med Kristelig Folkeparti. På dette seminaret deltar blant andre CSN-medlem Beate Sjåfjell.

Det andre seminaret er et åpent møte , klokken 13-16, med tittelen Til siste oljedråpe? Hvorfor Statoil må ut av tjæresand, og finner sted i konferanselokalet Håndverkeren (like ved Bristol Hotel) i Oslo. CSN-medlem Dag O. Hessen er blant foredragsholderne. Les hele programmet for seminaret her.

Påmelding til det åpne seminaret skjer via denne nettsiden. OBS! Påmeldingsfrist i dag, 7. mai!

Se også nettsiden http://www.vieierstatoil.no/.