IPCC-logo

Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) har nominert 80 forskere og eksperter, deriblant flere CSN-medlemmer, som kandidater til arbeidet med den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC).

Rapporten vil baseres på tre delrapporter om det klimavitenskaplige grunnlaget, om virkninger av klimaendringer og mulige tilpasningstiltak, og om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser.

Blant de nominerte CSN-medlemmene er Dag O. Hessen, Cecilie Mauritzen, Arild Angelsen og Karen O’Brien.

Se hele listen over kandidater på klif.no.

Legg igjen en kommentar