Måned: mars 2010

CSN-medlemmer nominert til FNs klimapanel

IPCC-logo

Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) har nominert 80 forskere og eksperter, deriblant flere CSN-medlemmer, som kandidater til arbeidet med den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC).

Rapporten vil baseres på tre delrapporter om det klimavitenskaplige grunnlaget, om virkninger av klimaendringer og mulige tilpasningstiltak, og om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser.

Blant de nominerte CSN-medlemmene er Dag O. Hessen, Cecilie Mauritzen, Arild Angelsen og Karen O’Brien.

Se hele listen over kandidater på klif.no.

10 spørsmål til Stoltenberg

Aleksander Melli i Norsk klimanettverk har tatt initiativ til denne kronikken som står på trykk i Dagbladets papirutgave 09.03.2010.

Statsministeren har invitert det norske folk til rådslagning, og 10 miljøforkjempere, deriblant CSN-medlem Sigbjørn Grønås, benytter denne lydhøre fasen til å stille klimaspørsmål som til dags dato ikke har fått et tilfredsstillende svar.

Les kronikken hos Norsk klimanettverk.