Foto: Pink Sherbet Photography (flickr.com)

Førsteamanuensis dr. juris Beate Sjåfjell leder et nytt forskningsprosjekt som har som formål å finne ut hvordan miljøhensyn best kan integreres i reguleringen av næringslivet. Selskapers miljøansvar diskuteres ofte under betegnelsen CSR – Corporate Social Responsibility. Men det er fare for at selskapers CSR-aktiviteter blir mye snakk, markedsføring og «grønnvasking» – altså at også miljøverstinger markedsfører seg selv som miljøvennlige.

I et intervju med Advokatbladet forteller Beate Sjåfjell mer om prosjektet og hennes doktoravhandling, som prosjektet er basert på. Se også Vil ha slutt på grønnvasking av selskaper.

Legg igjen en kommentar