Vestlandsforsking har ledet én av i alt fire arbeidsgrupper nedsatt av regjeringens strategiske samarbeidsforum for klima- og miljøforskning (Klima21). Formålet med utredningsarbeidene har vært å få fram innspill til mulige endringer i forskningsstrategier på klimaforskningsområdet. Arbeidsgruppe 2 som Vestlandsforsking har ledet har arbeidet med temaet konsekvenser av og tilpasning til klimaendringer. De øvrige tre arbeidsgruppene har vært: (1) Klimasystemet naturlige variasjoner; (3) Rammevilkår for utslippsreduksjoner; og (4) Organiseringen av klimaforskningen. Arbeidsgruppe 2 har konkludert med å foreslå flere endringer i prioriteringen av norsk forskning på konsekvenser av og tilpasning til klimaendringer. Les mer her.

 

Se også annet nytt fra Vestlandsforskning: Turismen kan bli den største syndaren.


Legg igjen en kommentar