Rødts svar av 11.9.2009 på henvendelsen «Vil ditt parti lede i klimasaken?»:

Ja, det vil vi! Vi er sterkt engasjert i at utslippsmålene skal nås her hjemme, og at vårt bidrag til andre lands utslippsreduksjoner må skje mye mer direkte enn ved kjøp av klimakvoter (vi ser på kvotekjøpene som en form for fasadepussing for å slippe lettvint unna).

Jeg sender dere som vedlegg den planen vi nettopp presenterte for en omfattende snuoperasjon av norsk industri og annen næringsvirksomhet mot en fossilfri framtid. Jeg ettersender en artikkel jeg har skrevet om kvotehandel.

Flott at dere står på på dette utrolig viktige feltet.

Beste hilsen

Torstein Dahle
leder Rødt

Legg igjen en kommentar