Kristelig Folkepartis svar av 10.9.2009 på henvendelsen «Vil ditt parti lede i klimasaken?»:

Hei!

På vegne av Dagfinn Høybråten takker jeg for deres henvendelse. Klimautfordringen er formidabel, og KrF vil fortsette å være en pådriver for en mer aktiv norsk klimapolitikk hvor vi i tillegg til å ta vår del av ansvaret for finansiering av utslippsreduserende tiltak i mindre utviklede land, samtidig som vi sørger for å gjøre den nødvendige omstillingen på hjemmebane. KrF har denne stortingsperioden vært et konstruktivt opposisjonsparti som har presset på i Stortinget for en mer aktiv klimapolitikk. Vi var særdeles skuffet da regjeringen la frem klimameldingen, som opprinnelig skulle være en oppfølging av Lavutslippsutvalget (nedsatt av KrF i regjering), men som i realiteten ikke fulgte opp noen av utvalgets anbefalinger. I klimaforliket greide vi å dra regjeringen noen skritt i riktig retning, selv om vi innser at dette ikke er nok. Det mangler fortsatt politisk vilje i det store partiene i norsk politikk til å iverksette de tiltakene vi alle vet virker, men som har politiske omkostninger. KrF har vist tidligere at vi kan gjennomføre tøffe og omstridte reformer, og vi vil gjøre det igjen hvis vi får muligheten.

KrFs energi- og miljøfraksjon på Stortinget har lest Lester Browns bok, og vi har hele veien siden lavutslippsutvalgets rapport ble lansert vært tydelige på at det er mulig og gjennomførbart å bli et lavutslippssamfunn. Enten KrF kommer i posisjon eller opposisjon etter valget er klimaspørsmålet noe vi vil ha stort fokus på rett etter valget. Første viktige milepæl er at Norge må bidra til en ambisiøs global klimaavtale i København. Dernest mener KrF det er viktig å få på plass troverdige og effektive klimatiltak som gjør det mulig å nå de målsetningene vi allerede har satt oss. Den største mangelen i norsk klimapolitikk er ikke store visjoner eller tøffe målsetninger – det er effektive og målrettede tiltak som virker.

Mvh Christoffer Sahl

—————————————————–
Christoffer Sahl
KrFs stortingsgruppe
Rådgiver for Energi- og miljøkomiteen

Legg igjen en kommentar