Fremskrittspartiets svar av 10.9.2009 på henvendelsen «Vil ditt parti lede i klimasaken?»:

Hei,

Og takk for Deres henvendelse. Siv Jensen har bedt meg svare.

Vi tillater oss og sende over noen dokumenter som beskriver vårt ståsted – en kronikk sendt Dagbladet i går,* samt et dok 8 forslag vi fremmet i stortinget en tid tilbake. I dette forslaget forklarer vi vår klimapolitikk, og ramser opp en rekke tiltak som vi mener er fornuftige tiltak både på kort og lang sikt.

Vi mener at det er viktigere å diskutere og fremme konkrete tiltak som vil redusere utslipp, enn stadig å sette seg nye mål for utslippskutt. (forslaget heter hvordan innfri Kyoto, men er jo gjeldene for FrPs generelle klimapolitikk).

Det spekuleres mye i hvordan Norge vil fremstå under «københavnforhandlingene» med Siv Jensen som statsminister. Det vi vil legge vekt på i en eventuell slik situasjon er å få på plass en globalt bindene avtale med hovedvekt på teknologiutvikling, teknologioverføring og produksjon av fornybar energi.

Håper dette er svar på Deres henvendelse, og beklager at vi ikke har kapasitet til å gå mer i detalj akkurat nå.

Med vennlig hilsen
Fremskrittspartiets Stortingsgruppe

Maria Hoff
Rådgiver
Energi- og Miljøfraksjonen

 

*Kronikken legges ikke ut på våre nettsider før den er publisert i Dagbladet. Webredaksjonen.

Legg igjen en kommentar