CS-medlemmene Beate Sjåfjell, Karen O’Brien og Karl Georg Høyer sendte 8.9.2009 e-post med tittel «Vil ditt parti lede i klimasaken?» til partilederene i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre samt Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt (linkene i e-posten er lagt inn ved publisering her):

Svarene legges ut fortløpende i den rekkefølgen de kommer inn – se linker nederst

Kjære [navn på partileder],

Vi sender denne e-posten som forskere som er bekymret over manglende politisk vilje til å vise lederskap i klimakrisen. Det er mye som tyder på at vi har gått inn i «det avgjørende tiåret» – tiåret som vil bli husket av generasjonene etter oss, tiåret som ble så avgjørende for å forme deres livsvilkår. Vi kan ikke vente til 2050 eller 2080 med å ha gjennomført tiltak som vil gjøre en virkelig forskjell, og som vil avverge at de verste scenariene blir en realitet.

Nylig ble den globale kampanjen «2020 Climate Change Leadership» lansert i Belo Horizonte, Brasil. Målet er å redusere karbonutslippene med 80 % innen 2020 og å skape bærekraftige samfunn. Kampanjen er ment å stimulere til klimapolitisk lederskap overalt, fra nasjons- til institusjons- og individnivå. På møtet forpliktet Brasils miljøminister seg til å samarbeide med kampanjen, og han har med seg en rekke guvernører og ordførere. Kampanjen er i gang også i Australia, Mexico, Nederland, Sør-Afrika og USA. I USA omfatter kampanjen mange grupper, for eksempel en halv million studenter som skal representeres formelt på neste års «State of the World Forum» i Washington DC.

Synes du 80 % reduksjon innen 2020 høres urealistisk ut? Les Lester Browns bok Plan B 3.0, som viser hvordan vi kan redusere karbonutslippene med 80 prosent innen 2020. Ja, du leste riktig: 80 prosent innen 2020. Browns analyse konsentrerer seg om alt vi kan gjøre – nå, ikke om flere tiår – med eksisterende teknologier, basert på eksisterende kunnskap. Grupper som det norskeLavutslippsutvalget og det globale Climate Prosperity Alliance har foreslått tiltak som er praktisk gjennomførbare og som vil monne. Vi ser tydelig at krisen er politisk. Den handler ikke om mangel på muligheter og løsninger, men om mangel på visjoner og lederskap.

Vi vil gjerne at du, som partileder, kan dele med oss noen synspunkter på om ditt parti vil være innstilt på å utvikle en politikk i møte med den nye situasjonen i klimautfordringene. Har du i så fall noen tanker om hvordan dette skal møtes fra norsk side? Og: er dette spørsmål ditt parti vil ta opp rett etter valget? Eventuelt kan du gi uttrykk for en rimelig tidsplan for når dette vil bli gjort? Det vil være viktig for oss at du kan gi oss et første svar før valgdagen den 14.

Med vennlig hilsen
Beate Sjåfjell, postdoktor dr. juris, Karen O’Brien, professor og Karl Georg Høyer, professor
medlemmer av Concerned Scientists Norway (www.cs-n.org)

 Svar fra Miljøpartiet De Grønne    Svar fra Kristelig Folkeparti   Svar fra Arbeiderpartiet    Svar fra Fremskrittspartiet    Svar fra Rødt   Svar fra Venstre    Svar fra Høyre

Legg igjen en kommentar