Jens Stoltenberg inviterte klimaforhandlere og eksperter fra hele verden til hynivkonferanse om karbonfangst og lagring i Bergen 27. og 28. mai. I forkant av dette møtet samlet Senter for vitenskapsteori med CSN-medlem Roger Strand et knippe forskere med ulik bakgrunn og ulikt syn på denne viktige, men omdiskuterte klimapolitiske saken, til et akademisk debattmøte mandag 25. mai. Debattmtetvar pent for alle interesserte. Les hele programmet her og referat fra møtet her: «UiB-forskereø uenig om karbonlagring«.