Om oss

Vi i Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forsknings institusjoner og med ulik fag-bakgrunn som deler en felles bekymring om at klima – og miljøproblemene i vid forstand ikke blir møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side.

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling gjennom å påvirke politikere og offentlige myndigheter på ulike måter gjennom ta i bruk vår fagkunnskap og innsikter.

Organisasjonen utgjør derfor et fellesskap for samtale og diskusjon om hvordan forskere kan bidra. 

Andreas Ytterstad

Leder

Beate Sjåfjell

Nestleder

Hanna Ahlström

Styremedlem

Bjørn Vidar Vangelsten

Styremedlem

Anders Nielsen

Styremedlem

Linn Ulla Liljeros

Sekretær