Om oss

Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forsknings institusjoner og med ulik fag-bakgrunn som deler en felles bekymring om at klima – og miljøproblemene i vid forstand ikke blir møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side.

Concerned Scientists Norway ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling gjennom å påvirke politikere og offentlige myndigheter på ulike måter gjennom ta i bruk vår fagkunnskap og innsikter. Organisasjonen utgjør derfor et fellesskap for samtale og diskusjon om hvordan forskere kan bidra. 

Andreas Ytterstad

leder
Førsteamanuensis ved OSLOMET Journalistikk og kommunikasjon

Beate Sjåfjell

nestleder
Professor dr. juris ved UIO, og professor II ved NTNU

Hanna Christina Ahlström

Medlemsansvarlig

Bjørn Vidar Vangelsten

Styremedlem

Andres Nielsen

økonomiansvarlig

Ingerid Straume

Styremedlem (vara)

Linn Ulla Liljeros

sekretær