Om oss

Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forsknings institusjoner og med ulik fag-bakgrunn som deler en felles bekymring om at klima – og miljøproblemene i vid forstand ikke blir møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side.

Concerned Scientists Norway ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling gjennom å påvirke politikere og offentlige myndigheter på ulike måter gjennom ta i bruk vår fagkunnskap og innsikter. Organisasjonen utgjør derfor et fellesskap for samtale og diskusjon om hvordan forskere kan bidra. Organisasjonen inviterer medlemmer og andre interesserte til diskusjon på konferanser, seminarer, interne møter og tverrfaglige samlinger. 

Styret

Andreas Ytterstad

LEDER

Beate Sjåfjell

NESTLEDER

Anders Nielsen

STYREMEDLEM MED SÆRLIG ØKONOMIANSVAR

Hanna Ahlström

STYREMEDLEM MED SÆRLIG ANSVAR FOR MEDLEMMENE

Bjørn Vidar Vangelsten

STYREMEDLEM

Ingerid Straume

STYREMEDLEM (VARA)

Linn Ulla Liljeros

SEKRETÆR