Om oss

Vi i Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forsknings institusjoner og med ulik fag-bakgrunn som deler en felles bekymring om at klima – og miljøproblemene i vid forstand ikke blir møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side.

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling gjennom å påvirke politikere og offentlige myndigheter på ulike måter gjennom ta i bruk vår fagkunnskap og innsikter.

Organisasjonen utgjør et fellesskap for samtale og diskusjon om hvordan vi som forskere kan bidra. 

Andreas Ytterstad

Leder

Marianne T. S Holter

Nestleder

Beate Sjåfjell

Styremedlem

Rasmus Benestad

Styremedlem

Astrid Skjerven

Styremedlem

Linn Liljeros

Sekretær