Aktiviteter

Bidra med din fagkunnskap på den måten som passer for deg!

Concerned Scientists Norways ønsker å være et felleskap og mulighetsarena for forskere som ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling. Concerned Scientists Norway søker å få forskere til å møtes på tvers av fagdisipliner og snakke sammen om hvordan de kan bidra med sin fagekspertise. Gjennom konferanser, samlinger m.m forsøker vi å videre tilrettelegge for at forskere kan være med å bidra. Under finner du en nærmere beskrivelse av alle aktivitetene organisasjonen tilbyr.   

"Bærekraftig utvikling er ikke noe vi har nå som vi må prøve å ta vare på. Det er noe vi må omstille oss til. Det gjelder alle land og aktører. Det er ingen land som er bærekraftige per nå"
Beate Sjåfjell
Nestleder
Konferanse og seminarer

Årlig arrangerer Concerned Scientists en årskonferanse hvor målet er å gå i dybden på et tema, som er av særlig aktualitet og interesse for medlemmene. Alle fagdisipliner gir bidrag, og tverrfagligheten gjør konferansen ekstra givende. Medlemmene kan påvirke valg av tema, selv delta, eller bistå med planleggingsarbeidet.

Intodusere nye fagperpektiver

Det er viktig at fagperspektiver kommer frem både i den offentlig debatt og i akademia. Medlemmer i Concerned Scientists Norway buker derfor organisasjonen som en arena for formidling av disse. Medlemmene samarbeider ofte om å skrive kronikker og artikler til fagtidskrifter og dagspresse. 

Samtale og Kunnskapsutveksling

Interne fag-dugnader blir arrangert etter ønske fra medlemmene. Her diskuteres det ulike tema og saker som er av interesse for medlemmene. På samlingene kan også hvordan en som forsker kan bidra, og hvilke perspektiver som burde komme frem, være sentrale tema. 

direkte påvirkningsarbeid

Medlemmer hos bidrar med faglige innspill på høringer og andre lignende former for direkte påvirkningsarbeid. Medlemmer kan derfor bidra gjennom å påvirke myndigheter og offentlige beslutningstakere.