Aktiviteter

Vi ønsker å være et felleskap og en mulighetsarena for forskere som ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling

Under finner du en nærmere beskrivelse av hva vi gjør

Konferanse

Årlig arrangerer vi en konferanse hvor målet er å gå i dybden på et tema som er av særlig aktualitet og interesse for medlemmene.

Alle fagdisipliner gir bidrag, og tverrfagligheten gjør konferansen ekstra givende.

Våre medlemmer bidrar med innspill til valg av tema, holder foredrag, og bistår med planleggingsarbeidet.

Formidling

Det er viktig at våre fagperspektiver kommer frem både i den offentlig debatt og i akademia.

Vi bruker organisasjonen som en arena for formidling av disse.

Medlemmene våre samarbeider også ofte om å skrive kronikker og artikler til fagtidskrifter og dagspresse. 

0
Medlemmer

Samtale og deling av kunnskap

Interne fag-dugnader blir arrangert etter ønske fra medlemmene.

Her diskuteres ulike tema og saker av interesse for medlemmene.

Høringsforslag og innspill

Medlemmer hos oss bidrar med faglige innspill på høringer og andre lignende former for påvirkningsarbeid.

Som medlem kan man også være med å påvirke myndigheter og offentlige beslutningstakere.