Aktiviteter

Bidra med din fagkunnskap på den måten som passer for deg!

Vi ønsker å være et felleskap og mulighetsarena for forskere som ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling.

Vi arbeider for å få  forskere til å møtes på tvers av fagdisipliner og snakke sammen om hvordan vi kan bidra med vår fagekspertise.

Under finner du en nærmere beskrivelse av alle våre aktiviteter. 

"Bærekraftig utvikling er ikke noe vi har nå som vi må prøve å ta vare på. Det er noe vi må omstille oss til. Det gjelder alle land og aktører. Det er ingen land som er bærekraftige per nå"
Beate Sjåfjell
Nestleder
Konferanse og seminar

Årlig arrangerer vi en årskonferanse hvor målet er å gå i dybden på et tema som er av særlig aktualitet og interesse for medlemmene.

Alle fagdisipliner gir bidrag, og tverrfagligheten gjør konferansen ekstra givende.

Våre medlemmer bidrar med innspill til valg av tema, deltar, og bistår med planleggingsarbeidet.

Introdusere nye perspektiver

Det er viktig at våre fagperspektiver kommer frem både i den offentlig debatt og i akademia.

Vi bruker organisasjonen som en arena for formidling av disse.

Medlemmene våre samarbeider ofte om å skrive kronikker og artikler til fagtidskrifter og dagspresse. 

Samtale og kunnskapsutveksling

Interne fag-dugnader blir arrangert etter ønske fra medlemmene.

Her diskuteres ulike tema og saker som er av interesse for medlemmene.

 

Påvirkningsarbeid

Medlemmer hos oss bidrar med faglige innspill på høringer og andre lignende former for påvirkningsarbeid.

Som medlem kan man også påvirke myndigheter og offentlige beslutningstakere.