Broen til fremtiden 2023

Klimakonferansen Broen til framtiden har tiårsjubileum og har et klart budskap til politikere og Stortinget om behovet for å satse på arbeidsplassene som kutter utslipp. Dersom politikerne ikke prioriterer hvor vi skal bruke ressurser og kompetanse kan det ramme framtidens arbeidsplasser i Norge. Det trengs minst 100.000 nye klimajobber og politisk styring og prioritering med de tross alt begrensede ressursene, arbeidskraften og kompetansen vi har, dersom vi skal holde oss innenfor 1,5 graders målet.

Konferansen er et unikt samarbeid mellom tunge forbund innen fagbevegelsen,
miljøbevegelsen, kirken, forskere og alle som vil bygge en klimaløsning nedenfra og en
rettferdig omstilling.

Torsdag 30. april samler konferansen deltakere fra alle de ulike organisasjonene på Rebel i
Oslo. På programmet står besøk fra næringsminister Jan Christian Vestre, foredrag fra forskere,
innlegg fra unge og gamle klimaaktivister, industri og stortingsrepresentanter. Temaene er
kraft og arbeidskraft, kommunevalg og omstilling.

Pågangen fra folk som ønsker å bli med på konferansen har vært stor, og påmeldingen har
måtte stenge på grunn av plassmangel.

Vår leder og aktive deltager i Broen-samarbeidet, Andreas
Ytterstad, tror klimaengasjement i befolkningen er økende.

Det må bygges en bro i samfunnet mellom det umiddelbare behovet de fleste av oss
har for gode og trygge jobber, og planetens behov for at vi kutter utslipp, forklarer
Ytterstad. Han mener mye av debatten den siste tida har handlet om hva den
radikale delen av klimabevegelsen gjør. Men hva skal den store delen gjøre? spør
Ytterstad.

Leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) Kjersti Barsok er opptatt av det er fremgang i
klimasaken, og at vi må fokusere mer på hvordan vi håndterer omstillingen:

Det kommer til å bli tøffe prioriteringer i årene fremover, verden investerer nå mer i
fornybart enn olje og gass. Den omstillingen kommer Norge til å merke enten vi vil
eller ikke. Jeg er opptatt av at vi ivaretar alle, også de som opplever omstillingen som
en trussel for egen arbeidsplass, forklarer Barsok.

Andreas Randøy er klima og energirådgiver i Greenpeace og har bakgrunn fra Natur og
ungdom. Han mener oljeindustrien i Norge ikke har en langsiktig plan innenfor 1,5 graders
målet:

– Oljeinteressene styrer for mye av norsk politikk. Hvis de får bestemme spillereglene
som i dag, går det dårlig både med klima og med norsk industripolitikk.

Program og strømming:
Konferansen strømmes på nett: https://film.oslomet.no/broen-til-framtiden-2023
Programmet går fra kl. 14:00 til 19:30.
Arrangementet varer til 21:00.

Mediehenvendelser:
Anders Skrede
as@nullnaturviterne.no
990 027 64
Andreas Ytterstad
andreasy@nulloslomet.no
906 63 316

Broen til fremtiden 2023 Read More »