Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte 13. april!

Årsmøte 13. april

Velkommen til vårt kommende årsmøte tirsdag 13. april kl. 18:00-20:00.

Her kan du lese om vår satsing fremover, og saksliste til årsmøte

Vår foreslåtte nye satsing: et bærekraftig akademia

Bærekraftig omstilling er mulig og de høyere forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Norge har en viktig rolle å spille – og gjennomgående et stort forbedringspotensial i så måte! Vi ønsker derfor å gjøre dette til vår satsing. Skal Norges universiteter, høyskoler og instituttsektor bli bærekraftige mener vi at det må skje endring med hensyn til forskning, utdanning og drift. Selv om det finnes mange gode initiativer om, observerer vi at det mangler en etablert felles forståelse for bærekraftig utvikling, og helhetlige satsinger og strategier med utgangspunkt i dette. Her mener vi at CSN kan bidra – og vi ønsker å diskutere med deg hvordan vi best kan få dette til.

Støttemedlemskap
For å bli medlem hos oss må du være ansatt i en vitenskapelig stilling
ved en forskningsinstitusjon. Vi har nå fått flere personer som ønsker
å være medlem, men ikke innfrir kriteriene. Vi ønsker å åpne for støttemedlemskap for personer som ikke er ansatt i vitenskapelige stillinger. Dette vil kunne styrke vår økonomi og gjennomslagskraft.

Valgkomite
Vi har pr. i dag ikke en valgkomite som foreslår det nye styret som velges på årsmøtet. Dette er en ordning som flere organisasjoner har. Vi ønsker å opprette en valgkomité, som skal bestå av to medlemmer. På møtet vil vi stemme over dette, og over hvem som skal være medlemmene av komiteen.

Nytt navn
Vi ønsker å bruke vårt norske navn mer. Vi har pr. i dag to navn, det engelske,
som brukes mest: Concerned Scientists Norway og et norsk navn: Forskere for en bærekraftig utvikling. Vi vil gjerne diskutere om det norske navnet er godt nok, og vil stemme over følgende innmeldte forslag til navn:

  1. Forskere for bærekraft
  2. Bærekraftsforskerne
  3. Forskere for en bærekraftig fremtid  

Det er også mulig å komme med andre forslag.

Årsplaner

Vi vurderer å utvikle mer langsiktige planer for vårt arbeid fremover. Ett eksempel er vår foreslåtte satsing om bærekraftig akademia. Hvis det er stemning for dette på årsmøtet, vil vi sette en ned en gruppe som skal utvikle en handlingsplan for CSNs arbeid her. Har du et forslag til hva som bør inn i en slik plan? Kunne du tenke deg å være med i en arbeidsgruppe for en slik handlingsplan? I så fall hører vi gjerne fra deg innen torsdag 8. april. 

Styreverv: ønsker du å bli med i styret?

Vi ønsker forslag til nye styremedlemmer velkommen. Hvis du ønsker å foreslå deg selv eller andre som potensielle nye styremedlemmer, du melde din interesse på mail til oss innen 30. mars.

 

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte 13. april! Read More »