CSN-årsmøte – nyvalgt styre, nye planer, nye medlemmer

CSN avholdt årsmøte i Oslo 6. mars 2014. Møtet hørte om alt som har skjedd i det siste året, og så også fremover – med et nyvalgt styre, og nye planer for å utvide organisasjon.

Beate Sjåfjell, professor ved Det juridiske fakultet på UiO, har vært styreleder siden CSNs opprettelse, og ble enstemmig valgt til styreleder. For første gang skal CSN også ha en nestleder, og Andreas Ytterstad, medieviter på HiOA, ble også enstemmig valgt til denne stillingen.

De andre styremedlemmene er:

  • Peter M. Haugan, professor, Geofysisk institutt, UiB
  • Arne Johan Vetlesen, professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO
  • Dag O. Hessen, professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES, UiO
  • Uta Gjertsen, leder av forskningsprogrammet «Concequences of Climate Change», Statkraft

I tillegg til å vedta nye vedtekter slik at CSN kan formelt registreres som forening, la årsmøtet planer for det kommende året, inkludert:

  • Et seminar om Grunnlovens  miljøparagraf  15. mai ved UiO
  • Fortsatt samarbeid med den nye Klimavalgalliansen, inkludert samarbeidet rundt grønne jobber og arbeidsplasser (spesielt konferansen Broen til framtiden: en klimaløsning nedenfra)
  •  Et forskeropprop, med krav til regjeringen og utdanningsinstitusjoner
  • Deltagelse i kampanjer om «Fossilfrie penger» i universiteter og høgskoler, sammen med Concerned Students Norway
  • En ny satsing for å etablere flere lokallag

For å innfri disse planene og kunne satse mer offensivt fremover innfører CSN medlemskontingent basert på tidligere avstemning blant medlemmene. Kontingenten vil være kr 500 for fast ansatte, og kr 200 for midlertidig ansatte, med muligheten for å søke fritak i spesielle situasjoner.

Vil du være med fremover, for eksempel ved å etablere et lokallag på din institusjon? Ta gjerne kontakt med det nye styret på kontakt@nullcs-n.org eller styret@nullcs-n.org!