Måned: oktober 2012

Bensin på bålet

Verda har allereie større samla reservar av olje, gass og kol enn det er forsvarleg å svi av. Men Hege Marie Norheim, klimadirektør i Statoil, meiner at vi må finne meir olje. Mykje meir! fortel ho i eit intervju med Dag & Tid 19. oktober (PDF).

Ho får svar frå Concerned Scientists, Nettverk for Klima og Helse og Besteforeldreaksjonen: «I eit intervju på to heile sider kunne Norheim hatt alle moglegheiter til å få fram det etiske alvoret og samstundes vera presis i sine framtidsanalysar. I staden seier ho det ho er betalt for å seia og nyttar høvet til  å tilsløra og bagatellisera risikoen ved å halda fram som no.»

Les hele innlegget på besteforeldreaksjonen.no.