Måned: juli 2011

Arrangement: The Climate Reality Project

climate-reality-project_logo-240x120

Forfatter, tidligere visepresident og nobelprisvinner Al Gore presenterte nylig «the Climate Reality Project». 14. september i år vil det avholdes koordinerte arrangementer over hele kloden.

Formålet med dette er å «rette verdens oppmerksomhet mot klimakrisens realiteter, fjerne tvil og avsløre fornekterne». Gore uttalte i forbindelse med lanseringen:

Just like the tobacco companies that spent decades in denial that smoking causes cancer, oil and coal companies are determined to sow denial and confusion about the science of climate change, ignore its impacts, and create apathy among our leaders […] This event is the first step in a larger, multifaceted campaign to tell the truth about the climate crisis and reject the misinformation we hear every day.

Mer om prosjektet og alle de enkelte arrangementer kan leses på nettsiden Climate Reality Project.

Konferanse: Rule of Law for Nature

uio_segl_72dpi

Alle med interesse for spenningsfeltet mellom juss og miljø, bør sette av datoene 9.-11. mai 2012. Da skal det nemlig avholdes en stor miljørettskonferanse i Det norske vitenskaps-akademi i Oslo.

Arrangør er Forskergruppen for naturressursrett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, ledet av CSN-medlem professor Hans Christian Bugge. Som invitasjonen viser, er tidspunktet for konferansen på ingen måte tilfeldig:

The year 2012 marks a number of watershed points in international environmental affairs: The 40th anniversary of the adoption of the Stockholm Declaration, the 30th anniversary of the UN World Charter for Nature and the UN Convention on the Law of the Sea, the 25th anniversary of the Brundtland Report, and the 20th anniversary of both the Rio Declaration, Agenda 21, and the UNCED Conventions: the Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity.

Invitasjon med flere praktiske opplysninger, utfyllende beskrivelse av tema, samt etterspørring av skisser («call for abstracts») finnes her: Rule of Law for Nature (pdf).

Frist for innsending av skisser er 1. november 2011.

Konferanse: Towards Sustainable Companies (påminnelse)

uio_segl_72dpi

Hvordan kan vi få et grønt næringsliv?

FNs klimapanel forteller oss at vi har få år på oss til å snu utviklingen for å unngå katastrofale klimaendringer. Vi må ha næringslivet med på laget for å skape grønne jobber, grønne inntekter og et grønt velferdssamfunn.

Hva er det som hindrer dette i dag? Hvordan kan vi finne nye og bedre måter å gjøre næringslivet og dermed vår økonomi bærekraftig på?

Dette er blant spørsmålene CSNs styreleder professor Beate Sjåfjell og andre vil drøfte på den internasjonale konferansen Towards Sustainable Companies: Identifiying New Avenues 29.-30. august.

Forskere fra hele verden vil møtes i Gamle festsal for å diskutere mulige løsninger på disse viktige spørsmålene. For fullstendig program, praktisk informasjon og registrering, følg lenken ovenfor.

Merk at registreringsfristen er 15. august!