Måned: august 2010

Frikjenner Oljefondet demokratier?

db-224

Statens pensjonsfond utland (SPU) – også kjent som «Oljefondet» – har retningslinjer som skal hindre uetiske investeringer, eksempelvis slike som har alvorlige miljøødeleggelser. Likevel har fondet eierandeler i prosjekter som gir skader på innsjøer, nedgang i fugle- og dyreliv, og nye helseproblemer for urfolk, nemlig oljeutvinning fra tjæresand i Canada.

CSN-medlem Heidi Rapp Nilsen, PhD i økologisk økonomi og etikk, spør om slik virksomhet av tvilsom etisk karakter godtas fordi den foregår i et demokrati: Etikkrådet synes å ha godkjent tjæresandprosjektet fordi «[…] lovlige aktiviteter i demokratiske land blir gitt amnesti i spørsmål om etikk og miljø.» Er dette tilfellet, bør de ansvarlige politikere stå til rette for det, fastslår Rapp Nilsen.

Kommentaren om emnet, forfattet av Rapp Nilsen og Dagfinn Døhl Dybvig, stod på trykk i Dagbladet lørdag 21. august. Hele innlegget kan leses her: Frikjente demokratier.

Dag O. Hessen tildelt Biomangfoldprisen 2010

dag-hessenDag O. Hessen

Biomangfaldprisen 2010 er tildelt Dag O. Hessen, professor ved Biologisk institutt ved UiO og medlem av CSN.

Samarbeidsrådet for biologisk mangfald (SABIMA) deler hvert år ut prisen til noen som på en særdeles fordelaktig måte har lagt ned en innsats for bevaring av biomangfoldet.

Les hele saken på uio.no.