Måned: januar 2010

New book: Interdisciplinarity and Climate Change

«Interdisciplinarity and Climate Change: Transforming Knowledge and Practice for Our Global Future» is a new book edited by Roy Bhaskar, Cheryl Frank, CS-member Karl Georg Høyer, Petter Naess and Jenneth Parker.

Three of the articles in the book are by Karl Georg Høyer, while CS-members Roger Strand and Carlo Aall co-author an article each.

From the publisher: Interdisciplinarity and Climate Change is a major new book addressing one of the most challenging questions of our time. Its unique standpoint is based on the recognition that effective and coherent interdisciplinarity is necessary to deal with the issue of climate change, and the multitude of linked phenomena which both constitute and connect to it. Among the issues discussed, in a number of graphic and compelling studies, by a range of
distinguished contributors, both activists and scholars, are:

  • The dangers of reducing all environmental, energy and climate gas issues to questions of carbon dioxide emissions
  • The problems of integrating natural and social scientific work and the perils of monodisciplinary tunnel vision
  • The consequences of the neglect of issues of consumption in climate policy
  • The desirability of a care?based ethics and of the integration of cultural considerations into climate policy
  • The problem of relating theoretical knowledge to practical action in contemporary democratic societies

Interdisciplinarity and Climate Change is essential reading for all serious students of the fight against climate change, the interactions between governmental bodies, and critical realism.

Klimaforskning og forskningsformidling

Klimautvalget i Det Norske Videnskapsakademi arrangerer seminar om klimaforskning og forskningsformidling. CS-medlem Cecilie Mauritzen er med i klimautvalget og en av foredragsholderne på seminaret.

Les hele programmet her.

Sted: Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo
Tid: onsdag 20. januar 2010, kl 10-17.

Påmeldingfristen har egentlig gått ut, men vi har fått forlenget den til 15. januar – send påmelding til paul@nulldnva.no . Arrangørene vil prioritere etter påmeldingstidspunktet dersom det ikke blir plass til alle. Først til mølla, med andre ord!

Forskningsprosjektet «Sustainable Companies» får forskningsrdsmidler

Forskningsprosjektet «Sustainable Companies» («Bærekraftige selskaper») har fått tilsagn om finansiering fra Norges Forskningsråd. Finansieringen vil gjøre det mulig å ansette flere personer til å jobbe innenfor prosjektet, hvor det allerede er etablert et internasjonalt prosjektteam med forskere fra bl.a. Canada, Hong Kong, Tyskland og England i tillegg til de andre nordiske land.

Prosjektet har som hovedformål å finne ut hvordan målet om bærekraftig utvikling kan integreres som styrende verdi hos beslutningstagerne i selskaper. Prosjektet starter opp i januar 2010 og har forskningsrådsfinansiering fra høsten 2010 ut 2012. Leder for prosjektet er førsteamanuensis dr. juris og CS-medlem Beate Sjåfjell.

«Norge sett fra Montecristi» som podcast

Har Norge noen områder som er beskyttet mot oljeutvinning i all fremtid? Spørsmålet er utgangspunktet for dette foredraget holdt av oljeforsker og CS-medlem Helge Ryggvik ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) på Universitetet i Oslo. Foredraget er sendt i P2-akademiet 5.9.2009 og ble sendt i i reprise 9.1.2010.

Utdrag fra foredraget kan leses på P2-akademiets sider, hvor det også er mulig å laste ned hele foredraget som podcast.