Måned: november 2009

Christina Voigt er tildelt prestisjefull pris

CS-medlem Christina Voigt er tildelt IUCN Academy of Environmental Law’s Junior Research Scholarship Prize for 2009. Det er første gang denne prisen deles ut. Den tildeles en ung forsker som har utvist fremragende innsats innen forskning og undervisning i miljørett, med særlig vekt på forskning som er relevant over landegrensene.

Utvelgelsen skjer etter en åpen internasjonal nominasjonsprosess og uavhengig referee-vurdering. Christina ble nominert av hele 3 uavhengige nominatorer.

Christina er postdoktor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, UiO, knyttet til forskningsprosjektet Sustainable Energy Markets. Hun har permisjon fra fakultetet frem til høsten 2010 for å være seniorrådgiver i Miljøverndepartementet, tilknyttet Regjeringens klima- og skogprosjekt.