Måned: oktober 2009

Den siste olje – må vi presse ut hver dråpe?

Er det et paradoks at Norge som en av verdens største oljenasjoner også vil være et klimapolitisk foregangsland? Hvordan kan vi være begge deler?

Enden på de fossile brennstoffers tidsalder er ikke nær. Og uten oljen stopper Norge. Alternative energikilder er fortsatt mindre kostnadseffektive. Hvordan kan Norge bidra til omlegging til en mer fossilfri fremtid, og hvor langt frem er det? Hvilke utfordringer stiller dette til planer om oljeutvidelse i nord? Hvilke muligheter og begrensninger kan dette gi? Bør miljøhensyn veie tyngre enn arbeidsplasser, industri- og distriktsutvikling? Hvem er de berørte parter? Hvem bør ha rett til å ta avgjørelser med slike vidtrekkende konsekvenser, og på hvilket grunnlag? Hvilke hensyn bør veie tungt?

Tid og sted: 19. oktober 2009 18.00-19.45, Aud. 2 Georg Sverdrups hus, Oslo

Åpent møte – med innledning etterfulgt av debatt!

Innledere:

Robin M. Kåss (AP) Statssekretær, Olje- og energidepartementet

CS-medlem Helge Ryggvik (TIK/UiO, forfatter av «Til siste dråpe»)

Bjarne Kristoffersen (Det Norske Oljeselskap)

Ingeborg Gjærum (Natur og Ungdom)

Heidi Kjærnet (NUPI), Ordstyrer

Dette er et seminar i «miljøseminaret «, en seminarrekke tilknyttet Arne Næss Chair/SUM i samarbeid med FIVH Blindern. Formålet er å fremme interessen for miljø og bærekraftighet.