Vi ønsker bidrag til CSNs årskonferanse 2021 velkommen!

Concerned Scientists Norways årskonferanse for 2021 vil bli arrangert tirsdag 23. november 2021.

Tema er:

Broen fra forskning til politikk – hvordan blir bærekraftsforskningen tatt opp i politikken?

IPCC har nettopp utgitt første del av sin sjette hovedrapport, hvorpå FN’s generalsekretær varslet kode rød for menneskeheten. IPBES har publisert sin alarmerende rapport om krisen for verdens naturmangfold.

Vi bryter flere av planetens tålegrenser, og modellen for smultringøkonomi sier at vi må finne et trygt handlingsrom hvor vi oppfyller våre behov og har sosial rettferdighet uten å bryte med tålegrensene.

Denne bærekraftsforskningen undersøker pasienten, den stiller diagnoser og kommer med forslag til behandling. Dette både stiller krav til politikken, og gir politikerne muligheter til å utforme politikk i tråd med forskningen. Men brukes disse mulighetene i praksis?

Hva skjer på veien fra politisk retorikk i tråd med forskningen, til en praktisk politikk hvor for eksempel Norge gang på gang ikke har lykkes med å nå sine klimamål?

Vi inviterer våre medlemmer til å bidra med konferansepresentasjoner rundt dette hovedtemaet!

Dette kan blant annet inkludere eksempler på hvordan (bærekrafts-) forskning fant eller ikke fant veien til politikk, i hvilken grad bærekraftsforskningen har de svarene politikken trenger, eller om vi får finansert den bærekraftsforskningen samfunnet trenger.

Er du ikke medlem?

Bli det her! Medlemskap er åpent for alle!

Send inn ditt bidrag i skjema under innen 18. oktober! 

Konferansen planlegges som en hybrid, hvor vi vil samles fysisk i Oslo, men med mulighet for å delta digitalt.

Vi vil videre ha hovedinnledere med erfaring fra både forskning og politikk. I tillegg til tematiske sesjoner basert på de innsendte bidragene, vil vi ha en paneldiskusjon.

Detaljert program kommer snart.

Bidrag til CSNs årskonferanse 2021