Styret

Styret arrangerer alle av Concered Scientists Norways aktiviteter. Styret møtes ca annenhver måned i Oslo, hvor organisasjonen holder til. Styret består av Andreas Ytterstad (leder), Beate Sjåfjell (nestleder), Hanna Ahlström (medlemsansvarlig), Bjørn Vidar Vangelsten (styremedlem), Anders Nilsen (styremedlem), Ingerid Straume (vara), og Linn Ulla Liljeros (sekretær)