Om oss

Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forsknings institusjoner og med ulik fag-bakgrunn som deler en felles bekymring om at klima – og miljøproblemene i vid forstand ikke blir møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side.

Concerned Scientists Norway ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling gjennom å påvirke politikere og offentlige myndigheter på ulike måter gjennom ta i bruk vår fagkunnskap og innsikter. Organisasjonen utgjør derfor et fellesskap for samtale og diskusjon om hvordan forskere kan bidra. Organisasjonen inviterer medlemmer og andre interesserte til diskusjon på konferanser, seminarer, interne møter og tverrfaglige samlinger. 

Styret

Styret arrangerer alle av Concered Scientists Norways aktiviteter. Styret møtes ca annenhver måned i Oslo, hvor organisasjonen holder til. Styret består av Andreas Ytterstad (leder), Beate Sjåfjell (nestleder), Hanna Ahlström (medlemsansvarlig), Bjørn Vidar Vangelsten (styremedlem), Anders Nilsen (styremedlem), Ingerid Straume (vara), og Linn Ulla Liljeros (sekretær)