Forskerens og akademias ansvar i bærekraftskrisen

Tema: Forskeres og akademias ansvar i bærekraftskrisen

• Hva slags ansvar følger av samfunnsoppdraget universitetet og forskere har når det gjelder bærekraftig utvikling?

• Hva kan universitetene, forskerne og lærerne gjøre i praksis?

• Hvilken rolle har Concerned Scientists Norway i dette bildet?

Tid: 26. november 2020

Sted: Zoom

PÅMELDING