Forskerens og akademias ansvar i bærekraftskrisen

Tema: Forskeres og akademias ansvar i bærekraftskrisen

Dato: 26. november 2020

Tid: 10:00 – 12:00

Sted: Zoom

Språk: Seminaret vil foregå på engelsk

Medlemmer i Concerned Scientists Norway og andre interesserte møtes i et web-seminar for å diskutere: 

• Hva slags ansvar følger av samfunnsoppdraget universitetet og forskere har når det gjelder bærekraftig utvikling?

• Hva kan universitetene, forskerne og lærerne gjøre i praksis?

• Hvilken rolle har Concerned Scientists Norway i dette bildet?

Format:

Professor Keri Facer i utdanningsvitenskap vil innlede web-seminaret med et kort innlegg om:

«Learning to live with a lively planet: the renewal of the university’s mission in the era of climate change».

Vi åpner deretter for diskusjon av overnevnte spørsmål. 

LES MER OM MINISEMINARET VÅRT 

PÅMELDING