Påmelding til årskonferansen 2020

Tema: Forskeres og akademias ansvar i bærekraftskrisen

• Hva slags ansvar følger av samfunnsoppdraget universitetet og forskere har når det gjelder bærekraftig utvikling?
• Hva kan universitetene, forskerne og lærerne gjøre i praksis?
• Hvilken rolle har Concerned Scientists Norway i dette bildet?

Tid: 26. november 2020

Sted: Seminarlokalet «Kjerka», Domus Media, Institutt for privatrett, 2 etg, Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (inngang via kantinen. Ta trapp eller heis opp til 2 etg.). Konferansen vil gå også være tilgjengelig via Zoom.

Alle foredrag varer i 15 minutter, etterfulgt av diskusjon på 5-10 minutter.