Vi ønsker deg velkommen til Concerned Scientists Norways årskonferanse 2021:

Hvordan blir bærekraftsforskningen (ikke) til politiske løsninger?

- i samarbeid med Grønt Met og Concerned Students

 

 

Hvordan blir bærekraftsforskningen (ikke) til politiske løsninger?

Anerkjennelsen av både klimakrise og naturkrise kommer stadig oftere fra politisk hold, men er egentlig forskningen på planetens tålegrenser med på å informere hva slags bærekraftsløsninger det satses på?

Dette er temaet for Concerned Scientists Norways årskonferanse i 2021, som i år arrangeres i samarbeid med Grønt Met og Concerned Students

Tid: 23. november, kl. 09:30-14:00

Sted: OsloMet, møterom: «Apollo», Pilestredet 46, Oslo

Vi spanderer lunsj kl. 11.30 – 12.30

Viktig informasjon!

Konferansen vil være et hybrid arrangement. Av den grunn finner du to påmeldingskjema, ett for fysisk og ett for digital deltagelse under.

NB! Rommet vi har booket har et begrenset antall plasser. Vi anbefaler derfor snarlig påmelding v/ fysisk deltagelse.  

Program

09.30-09.35

 Andreas Ytterstad, leder av Concerned Scientists Norway, ønsker velkommen!

09.35-09.45

Bærekraftsforskning på OsloMet – v/Astrid Skjerven

Astrid Skjerven, professor i designteori og leder av arbeidsgruppen Grønt Met, forteller om initiativer i forskning og undervisning ved OsloMet

09.45-10.15

Fra Agenda 21 til FNs bærekraftsmål: Hvordan unngår vi å gjøre de samme feilene? – v/Carlo Aall

Carlo Aall er professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet. Han tar oss tilbake til Brundtlandkommisjonen arbeid, og ser på hvordan bærekraftsforskningen ble tatt opp i politikken i oppfølgingen av FNs handlingsplan for bærekraftig utvikling (Agenda 21). Hva kan vi lære av denne historien når vi nå skal følge opp FNs bærekraftsmål?

10.30-10.50

Spørsmål og diskusjon

11.00 -11.20

Hvordan bruker vi kunnskapen om klima til å tilpasse oss på riktig måte? – v/Rasmus Benestad 

Rasmus Benestad er seniorforsker ved Meteorologisk Institutt, og advarer mot å tilpasse oss på en måte som skaper større skade, enn hvis vi lot være. Hvordan ruster vi egentlig samfunnet mot fremtidens uvær?

11.20-11.30

Spørsmål og diskusjon

LUNSJ kl. 11.30 – 12.30

12.30 – 13.30

Hvordan blir de politiske løsningene på bærekraftskrisen til? – paneldebatt 

Tidligere miljø og klimaminister, Vidar Helgesen, og fungerende leder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, vil delta i en panelsamtale om forholdet mellom bærekraftsforskningen og løsningene som utmeisles. Samtalen modereres av Andreas Ytterstad, professor i journalistikk ved OsloMet og leder av CSN.

Vi åpner for spørsmål fra salen.

13.45-14.00

Den lange og den korte marsjen mot et bærekraftig akademia – v/Marianne Therese Smogeli Holter

Marianne Therese Smogeli Holter, postdoktor ved psykologisk institutt UiO, og styremedlem i CSN, redegjør for CSNs planer fremover.

MINGLING fra kl. 14.00 og utover kvelden

Vi inviterer til mingling etter årskonferansen!

Nærmere informasjon om sted kommer.