Rettsvitenskap

Rettsvitenskapen kan bidra til å integrere målet om bærekraftig utvikling innenfor relevante rettsområder, ikke minst de tradisjonelt økonomiske områdene. Dette krever nytenkning i juridisk vitenskap om hvordan vi gjennom retten bedre kan ivareta det langsiktige hensynet til alt naturlig liv på jorden og til våre etterkommeres velferd. Retten definerer handlingsrommet for samfunnsaktører som staten, forvaltningen og næringslivet, og for det enkelte individ.

Bærekraftig utvikling må bli en grunnleggende ramme for alle aktiviteter. Juristenes rolle i denne konteksten er å oversette andre vitenskapers resultater til normative handlingsregler. Det gjelder både for utformingen av retten, rettens anvendelse og tolkning av eksisterende regler. Grunnleggende vitenskapelige utfordringer er knyttet til global rettferdighet og sikkerhet, ansvar for miljøødeleggelser og til å sørge for at stater reelt forpliktes til å løse klimaproblemet.

Legg igjen en kommentar