Naturvitenskapelig forskning

Naturvitenskapelig forskning kan bidra med økt konsentrasjon om forskning og formidling om det vitenskapelige grunnlaget for global oppvarming og forringelse av økosystemer, følgene av dette og ikke minst hva som kreves for å forhindre eller dempe skadeeffektene. Naturvitenskapenes rolle i denne sammenhengen må ikke bare være deskriptiv med tanke på å påvise årsakssammenhenger og problemer, men også være å komme i forkant av utviklingen ved i større grad å peke på miljømessig risiko ved gitte samfunnstrekk og kommunisere dette utad.

Legg igjen en kommentar