Hvem er vi

Concerned Scientists

Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forskningsinstitusjoner og med ulik faglig bakgrunn som deler en felles bekymring. Vi samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side.

Våre medlemmer kommer bl.a. fra følgende forsknings- og vitenskapsområder: Naturvitenskap, teknologi, rettsvitenskap, kultur- og samfunnsvitenskap og økonomi. Concerned Scientists kjennetegnes imidlertid ved at vi overskrider våre fagområders grenser i tverrfaglige diskusjoner og samarbeid.
 
Styret:

 

• Andreas Ytterstad (styreleder)
• Beate Sjåfjell (nestleder)
• Hanna Ahlström (medlemsansvarlig)
• Bjørn Vidar Vangelsten (styremedlem)
• Anders Nielsen (økonomiansvarlig)
• Ingerid Straume (varamedlem)
• Linn Ulla Liljeros (styresekretær)

Kontakt: kontakt@nullcs-n.org eller styret@nullcs-n.org

 

Legg igjen en kommentar