Hvem er vi

Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forskningsinstitusjoner og med ulik faglig bakgrunn som deler en felles bekymring. Vi samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side.

Våre medlemmer kommer bl.a. fra følgende forsknings- og vitenskapsområder: Naturvitenskapteknologirettsvitenskapkultur- og samfunnsvitenskap og økonomi. Concerned Scientists kjennetegnes imidlertid ved at vi overskrider våre fagområders grenser i tverrfaglige diskusjoner og samarbeid.

Styret

Medlemmer:

  • Andreas Ytterstad (styreleder)
  • Beate Sjåfjell (nestleder)
  • Ingerid Straume
  • Hanna Ahlström
  • Bjørn Vidar Vangelsten
  • Maja Van Der Velden
  • Anders Nielsen (varamedlem)
  • Linn Ulla Liljeros (styresekretær)

Kontakt: kontakt@nullcs-n.org eller styret@nullcs-n.org

Medlemmer

Navn Stilling Forskningsinstitusjon Sted
Gisle Andersen Doktogradsstipendiat, cand. polit. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen
Kari Merete Andersen Førstelektor Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for landbruk og informasjonsteknologi Steinkjer
Otto Andersen Forsker PhD Vestlandsforsking Sogndal
Tom Andersen Professor Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Øyvind Andreassen Forsker dr. philos Professor II Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i OsloForsvarets forskningsinstitutt Oslo
Trond Andresen Amanuensis siv.ing. Institutt for teknisk kybernetikk, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arild Angelsen Professor
Senior Associate
Institutt for økonomi og ressursforvaltning,Universitetet for miljø og biovitenskap
Center for International Forestry Research
Ås
Indonesia
Gunnar Arisholm Forsker dr. scient. Forsvarets forskningsinstitutt Kjeller
Tor Arnesen Forsker siv.ing., mag.art. filosofi Østlandsforskning Lillehammer
Iulie Aslaksen Forsker dr. polit. Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå Oslo
Knut Aukland PHD Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Humanistisk Fakultet, Universitetet i Bergen Bergen
Jostein Bakke Førsteamanuensis dr. scient. Bjerknessenteret for klimaforskning & Institutt for geografi, Universitetet i Bergen Bergen
Lars O. Baumbusch Forsker
Førsteamanuensis
Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo UniversitetsssykehusBiomedisinsk forskningsgruppe, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Oslo
Ingrid Bay-Larsen Seniorforsker Nordlandsforskning Bodø
Rasmus Benestad Seniorforsker Meterologisk Institutt Oslo, Blindern
Ivar Berthling Førsteamanuensis dr. scient. Geografisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Inger Birkeland Førsteamanuensis Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, Høgskolen i Telemark Porsgrunn
Sverre Blandhol Professor Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Elin Lerum Boasson Forsker, Master of political science Fridtjof Nansens Institutt Oslo
Tora Bonnevie Postdoktor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Trondheim
Hans Brenna Stipendiat Metorologi og oseanografi, Universitetet i Oslo Oslo
Anne Bregnballe Førsteamanuensis Høgskolen i Lillehammer Lillehammer
Stefanie Brendecke Lege Avdelig for Patologi, OUS Oslo
Karen O’ Brien Professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo
Irene Brox Nilsen Stipendiat Institutt for geofag, UiO Oslo
Simen Bræck Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo
Hans Christian Bugge Professor dr. juris Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Tormod V. Burkey Ph.D Oslo
Annelise Chapman Forsker Møreforsking Ålesund
Nils Christie Professor dr. philos Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Nils Christophersen Professor Institutt for informatikk, UiO Oslo
Eve de Coning Stipendiat LLB LLM (UCT) Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo Oslo
Daniela-Elena Costea Førsteamanuensis, DDS, PhD Det medisinsk-odontologiske fakultet, Gades institutt, Universitetet i Bergen Bergen
Brigt Dale Stipendiat Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging, Universitetet i Tromsø Tromsø
Lars Sandved Dalen Seniorrådgiver (Forskningsformidler) Norsk institutt for skog og landskap Ås
Halvor Dannevig Forsker III CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo Oslo
Trond Dokken Dr. geol. Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen
Håkan Edeholt Professor Institutt for Design, Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo Oslo
Elisabeth Eide Førsteamanuensis Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo Oslo
Nina Eide Forsker dr. scient Norsk institutt for naturforskning, Terrestrisk avdeling, Trondheim Trondheim
Anne Maria Eikeset Stipendiat Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Ingunn M. S. Engebretsen Postdoktor, PhD Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen Bergen
Torgeir Ericson Forsker II dr.ing. CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo Oslo
Kjersti Ericsson Professor Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo Oslo
Thomas Hylland Eriksen
Gernot Ernst Avdelingsoverlege og Forsker Vestreviken HF, Kongsberg
sykehus; UiO, Indremedisinsk forskningslaboratoriet
Kongsberg, Oslo
Ståle Eskeland Professor dr. juris Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Lars Fadnes Forsker Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen Bergen
Ole Kristian Fauchald
Aled Dilwyn Fisher Vitenskapelig assistent Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo Oslo
Terje Fjeldaas Førsteamanuensis Veterinærhøyskolen, Universitetet for miljø og biovitenskap. Ås
Ole-Bjørn Fossbakk Stipendiat cand.polit. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Tromsø
Helene Frigstad Stipendiat Geofysisk Institutt & Bjerknessenter for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen
Eva Fuglei Forsker PhD Norsk Polarinstitutt Tromsø
Espen Gamlund Forsker PhD Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo, Oslo
Reidun Gangstø Forsker PhD Klimatjenesteavdelingen, Meteorologisk Institutt Oslo
Harald Gether Dr. techn. Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU Trondheim
Frøydis Gillund Doktorgradsstudent GenØk – Senter for Biosikkerhet Tromsø
Hedda Giertsen Professor Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Uta Gjertsen PhD Programleder Future Hydro Power    Statkraft Development AS Oslo
Anje Gjesdal Forsker NORCE, Uni Rokkansenteret, Universitetet i Bergen Bergen
Anders Goksøyr Professor, dr.scient. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Bergen
Harleen Grewal Professor MD PhD DTMH Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, Universitetet i Bergen & Haukeland universitetssykehus Bergen
John Grue Professor dr. philos Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Sigbjørn Grønås Professor emeritus meteorologi Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen
Jon Haarberg Professor i allmenn litteraturvitenskap Universitetet i Oslo Oslo
Melanie R. Hack Stipendiat Diplom-Jurist Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Bruce Hackett Seniorforsker cand. real. Meteorologisk institutt Oslo
Øyvind Halskau Postdoktor PhD Institutt for Biomedisin, Det medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen Bergen
Elina Halttunen PhD-kandidat Institutt for Arktisk og Marin Biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø Tromsø
Anita Halvorssen Adjunct Professor University of Denver, Sturm College of Law Denver, Colorado
Brit Haver Professor, klinisk institutt Universitet i Bergen Bergen
Peter M Haugan Professor Geophysical Institute, University of Bergen Bergen
Hans Morten Haugen Førsteamanuensis dr. juris Diakonhjemmet Høgskole Oslo
Vera Hausner Førsteamaneuensis Institutt for akrisk og marin biologi, Universitet i Tromsø. Tromsø
Eli Heiberg Forsker
Amanuensis
VestlandsforskingHøgskolen i Sogn og Fjordane
Geir Heierstad Forsker PhD Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, Institutt for forsvarsstudier,Forsvarets høgskole Oslo
Edgar Hertwich
Dag O. Hessen Professor dr. philos Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo
Hege Hofstad Cand.polit Norsk institutt for by- og regionforskning Oslo
Lars Robert Hole Seniorforsker Meterologisk institutt Bergen
Gunhild Hoogensen Førsteamanuensis PhD Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø Tromsø
Marianne Jenum Hotvedt Stipendiat cand.jur. Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet i Oslo Oslo
Marianne T. S. Holder Forsker Universitet i Oslo Oslo
Grete Hovelsrud Professor Universitetet i Nordland/Nordlandsforskning Bodø
Idun A. Husabø Gruppeleiar/forskar III MSc Vestlandsforsking Sogndal
Ketil Hylland Professor Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Tor Håkon Inderberg Stipendiat Fridtjof Nansens Institutt Lysaker
Linda Innbjør Sosialantropolog Leder KlimaRÅD Oslo
Ketil Isaksen Forsker dr. scient. Klimadivisjonen, Meteorologisk institutt Oslo
Trond Gansmo Jakobsen Professor/ Professor II KAU Lillehammer University College Lillehammer
Ove Jakobsen Professor, dr. oecon. Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø Bodø
Henning Jakhelln Professor Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Arild Jansen Førsteamanuensis Avdeling for forvaltningsinformatikk, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Alistair Jenkins Forsker PhD Geofysisk institutt & Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen
Marit Helene Jensen Forsker cand. scient. Meteorologisk institutt Oslo
Christian Jørgensen Forsker PhD Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Bergen
Geir Karlsen Professor dr. philos. Program for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kåre Helge Karstensen Chief scientist Found. for Scientific & Industrial Research (SINTEF) Trondheim
Sjur Kasa Forsker II dr. polit
20% førsteamanuensis
CICERO Senter for klimaforskning /Senter for teknologi, innovasjon og kultur, begge Universitetet i Oslo Oslo
Kyrre L. Kausrud Stipendiat Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo
Berevan Kehreman Forsker Ås
Christian Keller Professor Institutt for Kulturhistorie og Orientalske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Signe Kjelstrup Professor Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim
Helge Kjuus Bergen
Kikki Kleiven Førsteamanuensis Universitetet i Bergen Bergen
Erik Knain Førsteamanuensis dr. scient. Seksjon for læring og lærerutdanning, Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås
Erik Kolstad Forsker PhD Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen
Roald E. Kristiansen Førsteamanuensis, PhD Institutt for historie og religionsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning,Universitetet i Tromsø Tromsø
Berit Kristoffersen Stipendiat, Master i samfunnsgeografi Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging, Universitetet i Tromsø Tromsø
Birgit R. Krogstie Forsker Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim
John Krogstie Professor, leder for tverrfaglig tematisk satsning IKT Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim
Nils Gunnar Kvamstø Professor Universitetet i Bergen Bergen
Ole Andreas Kvamme Stipendiat Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Oslo
Anders Kvellestad Stipendiat Fysisk Institutt, UiO Oslo
Gunnar Kvåle Professor Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen Bergen
Guri Larsen Professor cand. polit Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo Oslo
Stig Larssæther Forsker/Phd Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU
Trondheim
Ann Karina B. Lassen Høgskolelektor Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo
Svein Anders Noer Lie PhD-student Institutt for filosofi og førstesemester-studier, Universitetet i Tromsø Tromsø
Øyvind Lie Forsker dr. scient Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen
Kristin Linnerud Forsker II dr. oecon CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo Oslo
Hanne Sofie Logstein Stipendiat cand.jur. Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, Det juridiske fakultet i Oslo Oslo
Sverre Lundemo Postdoktor Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet Uppsala
Odin Lysaker Professor i etikk Universitet i Agder Kristiansand
Ole Jacob Madsen Stipendiat cand.psychol & cand.philol Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen Bergen
Gert-Fredrik Malt Amanuensis cand. jur Institutt for Privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Werner Christie Mathisen Førsteamanuensis Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Oslo
Cecilie Mauritzen Oseanograf PhD MIT, USA Meteorologisk institutt Oslo
Claudia Melim-McLeod  Principal Consultant Melim-McLeod Consulting Nesøya
Marta Molinas Professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Anne Myhr Meteorologisk institutt
Cathrine Lund Myhre Seniorforsker PhD Norsk Institutt for luftforskning, avdeling for atmosfære- og klimaforskning Kjeller
Jannicke Moe Forsker Norsk institutt for vannforskning, Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) Oslo
Anders Molven Professor dr. scient. Gades institutt, Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus Bergen
John F. Moxnes Seniorforsker, PhD, Cand. real. Forsvarets forskningsinstitutt Kjeller
Atle Nesje Professor dr. scient. Bjerknessenteret for klimaforskning & Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Bergen
Anders Nielsen Forsker PhD Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo
Kåre M Nielsen
Heidi Rapp Nilsen Forsker Harstad/Tromsø
Rune Nilsen Professor Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen Bergen
Josef Noll Professor dr. Universitetssenteret på Kjeller (UNIK), Universitet i Oslo Kjeller
Kristen Nordhaug
Øyvind Nordli Forsker dr. philos. Meteorologisk institutt Oslo
Nicolai Nyland PhD Oslo
Gro Nylander Tidligere overlege ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet Oslo
Petter Næss Professor dr. ing Institut for Samfundsudvikling ogPlanlægning, Ålborg Universitet Danmark
Olav Orheim
Antonio Poleo Spesialetterforsker dr. scient. Miljøteamet, Økokrim Oslo
Erik Plahte Professor i anvendt matematikk CIGENE (Centre for Integrative Genetics), Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås
Britt Grethe Randem Overlege dr. med. Avdeling for miljø-og yrkesmedisin, Ullevål (Oslo universitetssykehus) Oslo
Hanne Riese Stipendiat Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen Bergen
Knut Einar Rosendahl Seniorforsker, Dr.Philos Statistisk sentralbyrå Oslo
Lynn Rosentrater Stipendiat Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo
Annika Rodeseike Universitetet i Bergen Bergen
Eli K. Rueness Forsker/nestleder dr. scient Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo
Helge Ryggvik Forsker dr. philos Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo Oslo
Anne Birgitte Rønning Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap Universitetet i Oslo Oslo
Erik Røsag Professor dr. juris Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Inger-Johanne Sand Professor Universitetet i Oslo Oslo
Hanno Sandvik Forsker Senter for bevaringsbiologi, Institutt forbiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Harald Schyberg Seniorforsker cand. scient. Meteorologisk institutt Oslo
Hans Martin Seip Professor (emeritus) Kjemisk Institutt, CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo Oslo
Elin Selboe Forsker PhD Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo
Astrid Sinnes Førsteamanuensis Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås
Tor Håkon Sivertsen Forsker dr. scient Bioforsk Plantehelse Ås
Dag Sjøberg Professor Insitutt for informatikk, Universitetet i Oslo Oslo
Beate Sjåfjell Professor Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Torbjørn Skauli Seniorforsker dr. scient. Forsvarets forskningsinstitutt Kjeller
Anders Skonhoft Professor cand. oecon. Institutt for Samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Stig Skreslet Professor emeritus, cand.real. Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø Bodø
Tore Slagsvold Professor Biologisk institutt,Centre for Evolutionary and Ecological Synthesis, Universitetet i Oslo Oslo
Jan Helge Solbakk Professor
Professor II
Seksjon for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, Universitetet i OsloSenter for internasjonal helse, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen Oslo, Bergen
Rune Solberg Chief Scientist Earth Observation Norwegian Computing Center Oslo
Hans Magnus Solli Forsker dr.med Psykiatrien i Vestfold Tønsberg
Ragnhild Sollund Forsker I, dr. polit Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Oslo
Kristen Starheim Ph.d.-stipendiat Institutt for kirurgiske fag/Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen
Asunción Lera St. Clair Førsteamanuensis,forskningsleder Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen Bergen
Nils Christian Stenseth
Leif Christian Stige Forsker dr. scient. Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Per Espen Stoknes Forsker BI Oslo
Frode Stordal Institutt for geofag, Avdeling for meteorologi og oseanografi, Universitetet i Oslo Oslo
Torodd Strand Professor Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen Bergen
Ingerid Straume Fagreferent for spesialpedagogikk og psykologi Universitetet i Oslo Oslo
Einar Strumse Førsteamanuensis, dr.philos. Høgskolen i Lillehammer Lillehammer
Arne Chr. Stryken Pensjonert lektor Eget fortak: Arktiske Drømmer Lillehammer
Linda Sygna Prosjektleder, det internasjonale prosjektkontoret, Global Environmental Change and Human Security (GECHS) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo
Ingrid Sælensminde Forsker III Vestlandsforsking Sogndal
Anne Helene Tandberg StipendiatForsker Universitetet i Tromsø & Universitetssenteret på Svalbard, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Tromsø, SvalbardStavanger
Jan Arne Telle Professor Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen Bergen
Anne Sverdrup-Thygeson Professor NMBU, Institutt for Naturforvaltning INA Ås
Bernt Sofus Tranøy
Terje Traavik
Morten Tønnessen PhD kandidat University of Tartu Kristiansand/ Tartu (Estland)
Kirsten Ulsrud Prosjektmedarbeider,Global Environmental Change and Human Security Project Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo
Vigdis Vandvik Professor Universitetet i Bergen Bergen
Bjørn Vidar Vangelsten Ph.D., Senioringeniør Norges Geotekniske Institutt Oslo
Øystein Varpe Postdoktor PhD Norsk Polarinstitutt Svalbard
Arild Vatn Thor Heyerdahl-professor Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås
Gaute Velle Postdoktor Bergen Museum, Universitetet i Bergen Bergen
Arne Johan Vetlesen Professor dr. philos Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Oslo
Joar Vittersø Professor PhD Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Tromsø
Christina Voigt Postdoktor dr. juris(permisjon til høsten 2010) Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo
Andreas Ytterstad Høgskolelektor, PhD-student Høgskolen i Oslo Oslo
Odd O. Aalen Professor Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Oslo
Carlo Aall Forskningsledersigurd PhD Vestlandsforskning Sogndal
Nils Aarsæther Professor Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Tromsø
Wenche Aas Seniorforsker PhD Norsk Institutt for luftforskning, avdeling for atmosfære- og klimaforskning Kjeller
Anne Lene Aase PhD-student Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås
Øystein Aas Seniorforsker/Professor II Norsk Institutt for naturforskning/NMBU Lillehammer/Ås
Thomas Haaland Stipendiat NTNU
Henning Åkerson PhD UiB Bergen
Susanne Høgtun Landdas HMS koordinator Zeroes Technology
Jonny Derås Byggetekniske Rådgiver OBOS Prosjekt AS Oslo

Legg igjen en kommentar