Hvem er vi

Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forskningsinstitusjoner og med ulik faglig bakgrunn som deler en felles bekymring. Vi samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side.

Våre medlemmer kommer bl.a. fra følgende forsknings- og vitenskapsområder: Naturvitenskapteknologirettsvitenskapkultur- og samfunnsvitenskap og økonomi. Concerned Scientists kjennetegnes imidlertid ved at vi overskrider våre fagområders grenser i tverrfaglige diskusjoner og samarbeid.

Styret

Medlemmer:

  • Beate Sjåfjell (styreleder)
  • Andreas Ytterstad (nestleder)
  • Linda Innbjør
  • Hanna Ahlström
  • Bjørn Vidar Vangelsten
  • Maja Van Der Velden (varamedlem)
  • Nils-Erik Aasen Flatø (styresekretær)

Kontakt: kontakt@nullcs-n.org eller styret@nullcs-n.org

Medlemmer

Navn Stilling Forskningsinstitusjon Sted Epostadresse
Gisle Andersen Doktogradsstipendiat, cand. polit. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen Gisle.Andersen@nullsos.uib.no
Kari Merete Andersen Førstelektor Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for landbruk og informasjonsteknologi Steinkjer Kari.M.Andersen@nullhint.no
Otto Andersen Forsker PhD Vestlandsforsking Sogndal oan@nullvestforsk.no
Tom Andersen Professor Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo tom.andersen@nullbio.uio.no
Øyvind Andreassen Forsker dr. philos Professor II Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i OsloForsvarets forskningsinstitutt Oslo Oyvind.Andreassen@nullffi.no
Trond Andresen Amanuensis siv.ing. Institutt for teknisk kybernetikk, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim trond.andresen@nullitk.ntnu.no
Arild Angelsen Professor
Senior Associate
Institutt for økonomi og ressursforvaltning,Universitetet for miljø og biovitenskap
Center for International Forestry Research
Ås
Indonesia
arild.angelsen@nullumb.no
Gunnar Arisholm Forsker dr. scient. Forsvarets forskningsinstitutt Kjeller Gunnar.Arisholm@nullffi.no
Tor Arnesen Forsker siv.ing., mag.art. filosofi Østlandsforskning Lillehammer Tor.Arnesen.II@nullostforsk.no
Iulie Aslaksen Forsker dr. polit. Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå Oslo iulie.aslaksen@nullssb.no
Knut Aukland PHD Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Humanistisk Fakultet, Universitetet i Bergen Bergen Knut.Aukland@nullahkr.uib.no
Jostein Bakke Førsteamanuensis dr. scient. Bjerknessenteret for klimaforskning & Institutt for geografi, Universitetet i Bergen Bergen Jostein.Bakke@nullgeog.uib.no
Lars O. Baumbusch Forsker
Førsteamanuensis
Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo UniversitetsssykehusBiomedisinsk forskningsgruppe, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Oslo lars.o.baumbusch@nullrr-research.no
Ingrid Bay-Larsen Seniorforsker Nordlandsforskning Bodø Iby@nullnforsk.no
Rasmus Benestad Seniorforsker Meterologisk Institutt Oslo, Blindern rasmus.benestad@nullmet.no
Ivar Berthling Førsteamanuensis dr. scient. Geografisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim ivar.berthling@nullsvt.ntnu.no
Inger Birkeland Førsteamanuensis Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, Høgskolen i Telemark Porsgrunn inger.birkeland@nullhit.no
Sverre Blandhol Professor Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo sverre.blandhol@nulljus.uio.no
Elin Lerum Boasson Forsker, Master of political science Fridtjof Nansens Institutt Oslo elb@nullfni.no
Anne Bregnballe Førsteamanuensis Høgskolen i Lillehammer Lillehammer Anne.Bregnballe@nullhil.no
Stefanie Brendecke Lege Avdelig for Patologi, OUS Oslo stefanie.brendecke@nullmedisin.uio.no
Karen O’ Brien Professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo karen.obrien@nullsosgeo.uio.no
Irene Brox Nilsen Stipendiat Institutt for geofag, UiO Oslo i.b.nilsen@nullgeo.uio.no
Simen Bræck Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo simen.brack@nullhioa.no
Hans Christian Bugge Professor dr. juris Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo h.c.bugge@nulljus.uio.no
Tormod V. Burkey Ph.D Oslo tvburkey@nullalumni.princeton.edu
Annelise Chapman Forsker Møreforsking Ålesund annelise@nullmfaa.no
Nils Christie Professor dr. philos Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo nils.christie@nulljus.uio.no
Nils Christophersen Professor Institutt for informatikk, UiO Oslo nilsch@nullifi.uio.no
Eve de Coning Stipendiat LLB LLM (UCT) Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo Oslo e.d.coning@nulljus.uio.no
Daniela-Elena Costea Førsteamanuensis, DDS, PhD Det medisinsk-odontologiske fakultet, Gades institutt, Universitetet i Bergen Bergen Daniela.Costea@nullgades.uib.no
Brigt Dale Stipendiat Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging, Universitetet i Tromsø Tromsø brigt.dale@nulluit.no
Lars Sandved Dalen Seniorrådgiver (Forskningsformidler) Norsk institutt for skog og landskap Ås lars.dalen@nullskogoglandskap.no
Halvor Dannevig Forsker III CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo Oslo halvor.dannevig@nullcicero.uio.no
Trond Dokken Dr. geol. Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen trond.dokken@nullbjerknes.uib.no
Håkan Edeholt Professor Institutt for Design, Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo Oslo hakan.edeholt@nullaho.no
Elisabeth Eide Førsteamanuensis Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo Oslo Elisabeth.Eide@nulljbi.hio.no
Nina Eide Forsker dr. scient Norsk institutt for naturforskning, Terrestrisk avdeling, Trondheim Trondheim nina.eide@nullnina.no
Anne Maria Eikeset Stipendiat Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo a.m.eikeset@nullbio.uio.no
Ingunn M. S. Engebretsen Postdoktor, PhD Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen Bergen Ingunn.Engebretsen@nullcih.uib.no
Torgeir Ericson Forsker II dr.ing. CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo Oslo torgeir.ericson@nullcicero.uio.no
Kjersti Ericsson Professor Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo Oslo kjersti.ericsson@nulljus.uio.no
Thomas Hylland Eriksen t.h.eriksen@nullculcom.uio.no
Gernot Ernst Avdelingsoverlege og Forsker Vestreviken HF, Kongsberg
sykehus; UiO, Indremedisinsk forskningslaboratoriet
Kongsberg, Oslo gernot_ernst@nullyahoo.no
Ståle Eskeland Professor dr. juris Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo stale.eskeland@nulljus.uio.no
Lars Fadnes Forsker Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen Bergen Lars.Fadnes@nullcih.uib.no
Ole Kristian Fauchald o.k.fauchald@nulljus.uio.no
Aled Dilwyn Fisher Vitenskapelig assistent Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo Oslo a.d.fisher@nullnchr.uio.no
Ole-Bjørn Fossbakk Stipendiat cand.polit. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Tromsø ole-bjorn.fossbakk@nulluit.no
Helene Frigstad Stipendiat Geofysisk Institutt & Bjerknessenter for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen Helene.Frigstad@nullgfi.uib.no
Eva Fuglei Forsker PhD Norsk Polarinstitutt Tromsø fuglei@nullnpolar.no
Espen Gamlund Forsker PhD Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo, Oslo espen.gamlund@nullifikk.uio.no
Reidun Gangstø Forsker PhD Klimatjenesteavdelingen, Meteorologisk Institutt Oslo reidung@nullmet.no
Harald Gether Dr. techn. Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU Trondheim harald.gether@nullntnu.no
Frøydis Gillund Doktorgradsstudent GenØk – Senter for Biosikkerhet Tromsø froydis.gillund@nulluit.no
Hedda Giertsen Professor Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo hedda.giertsen@nulljus.uio.no
Uta Gjertsen PhD Programleder Future Hydro Power    Statkraft Development AS Oslo uta.gjertsen@nullstatkraft.com
Anders Goksøyr Professor, dr.scient. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Bergen anders.goksoyr@nullbio.uib.no
Harleen Grewal Professor MD PhD DTMH Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, Universitetet i Bergen & Haukeland universitetssykehus Bergen Harleen.Grewal@nullGades.uib.no
John Grue Professor dr. philos Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo johng@nullmath.uio.no
Sigbjørn Grønås Professor emeritus meteorologi Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen sigbjorn@nullgfi.uib.no
Jon Haarberg Professor i allmenn litteraturvitenskap Universitetet i Oslo Oslo jon.haarberg@nullilos.uio.no
Melanie R. Hack Stipendiat Diplom-Jurist Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo m.r.hack@nulljus.uio.no
Bruce Hackett Seniorforsker cand. real. Meteorologisk institutt Oslo Bruce.Hackett@nullmet.no
Øyvind Halskau Postdoktor PhD Institutt for Biomedisin, Det medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen Bergen Oyvind.Halskau@nullbiomed.uib.no
Elina Halttunen PhD-kandidat Institutt for Arktisk og Marin Biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø Tromsø elina.halttunen@nulluit.no
Anita Halvorssen Adjunct Professor University of Denver, Sturm College of Law Denver, Colorado amhalvorss@nullaol.com
Peter M Haugan Professor Geophysical Institute, University of Bergen Bergen Peter.Haugan@nullgfi.uib.no
Hans Morten Haugen Førsteamanuensis dr. juris Diakonhjemmet Høgskole Oslo haugen@nulldiakonhjemmet.no
Eli Heiberg Forsker
Amanuensis
VestlandsforskingHøgskolen i Sogn og Fjordane Eli.heiberg@nullvestforsk.no
Geir Heierstad Forsker PhD Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, Institutt for forsvarsstudier,Forsvarets høgskole Oslo gheierstad@nullifs.mil.no
Edgar Hertwich edgar.hertwich@nullntnu.no
Dag O. Hessen Professor dr. philos Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo d.o.hessen@nullbio.uio.no
Hege Hofstad Cand.polit Norsk institutt for by- og regionforskning Oslo hege.hofstad@nullnibr.no
Lars Robert Hole Seniorforsker Meterologisk institutt Bergen lrh@nullmet.no
Gunhild Hoogensen Førsteamanuensis PhD Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø Tromsø gunhild.hoogensen@nulluit.no
Marianne Jenum Hotvedt Stipendiat cand.jur. Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet i Oslo Oslo m.j.hotvedt@nulljus.uio.no
Grete Hovelsrud Professor Universitetet i Nordland/Nordlandsforskning Bodø gho@nullnforsk.no
Idun A. Husabø Gruppeleiar/forskar III MSc Vestlandsforsking Sogndal iah@nullvestforsk.no
Ketil Hylland Professor Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo k.d.e.hylland@nullbio.uio.no
Tor Håkon Inderberg Stipendiat Fridtjof Nansens Institutt Lysaker thin@nullfni.no
Linda Innbjør Sosialantropolog Leder KlimaRÅD Oslo klimarad@nullgmail.com
Ketil Isaksen Forsker dr. scient. Klimadivisjonen, Meteorologisk institutt Oslo ketili@nullmet.no
Trond Gansmo Jakobsen Professor/ Professor II KAU Lillehammer University College Lillehammer trond.jakobsen@nullhil.no
Ove Jakobsen Professor, dr. oecon. Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø Bodø ove.jakobsen@nullhibo.no
Henning Jakhelln Professor Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo henning.jakhelln@nulljus.uio.no
Arild Jansen Førsteamanuensis Avdeling for forvaltningsinformatikk, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo arildj@nulljus.uio.no
Alistair Jenkins Forsker PhD Geofysisk institutt & Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen alastair.jenkins@nullgfi.uib.no
Marit Helene Jensen Forsker cand. scient. Meteorologisk institutt Oslo m.h.jensen@nullmet.no
Christian Jørgensen Forsker PhD Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Bergen Christian.Jorgensen@nullbio.uib.no
Geir Karlsen Professor dr. philos. Program for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim geir.karlsen@nullplu.ntnu.no
Kåre Helge Karstensen Chief scientist Found. for Scientific & Industrial Research (SINTEF) Trondheim khk@nullsintef.no
Sjur Kasa Forsker II dr. polit
20% førsteamanuensis
CICERO Senter for klimaforskning /Senter for teknologi, innovasjon og kultur, begge Universitetet i Oslo Oslo sjur.kasa@nullcicero.uio.no
Kyrre L. Kausrud Stipendiat Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo kyrre.kausrud@nullbio.uio.no
Berevan Kehreman k.berevan@nullicloud.com
Christian Keller Professor Institutt for Kulturhistorie og Orientalske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo christian.keller@nullikos.uio.no
Signe Kjelstrup Professor Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim signe.kjelstrup@nullchem.ntnu.no
Kikki Kleiven Førsteamanuensis Universitetet i Bergen Bergen kikki@nulluib.no
Erik Knain Førsteamanuensis dr. scient. Seksjon for læring og lærerutdanning, Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås erik.knain@nullumb.no
Erik Kolstad Forsker PhD Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen erik.kolstad@nullbjerknes.uib.no
Roald E. Kristiansen Førsteamanuensis, PhD Institutt for historie og religionsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning,Universitetet i Tromsø Tromsø roald.kristiansen@nulluit.no
Berit Kristoffersen Stipendiat, Master i samfunnsgeografi Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging, Universitetet i Tromsø Tromsø berit.kristoffersen@nullsv.uit.no
Birgit R. Krogstie Forsker Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim birgitkr@nullidi.ntnu.no
John Krogstie Professor, leder for tverrfaglig tematisk satsning IKT Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim John.Krogstie@nullidi.ntnu.no
Nils Gunnar Kvamstø Professor Universitetet i Bergen Bergen Nils.Kvamsto@nullgfi.uib.no
Anders Kvellestad Stipendiat Fysisk Institutt, UiO Oslo anders.kvellestad@nullfys.uio.no
Gunnar Kvåle Professor Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen Bergen Gunnar.Kvale@nullcih.uib.no
Guri Larsen Professor cand. polit Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo Oslo guri.larsen@nulljus.uio.no
Stig Larssæther Forsker/Phd Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU
Trondheim stig.larssather@nullntnu.no
Ann Karina B. Lassen Høgskolelektor Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo ann-karina.lassen@nullhioa.no
Svein Anders Noer Lie PhD-student Institutt for filosofi og førstesemester-studier, Universitetet i Tromsø Tromsø svein.a.lie@nulluit.no
Øyvind Lie Forsker dr. scient Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen Bergen Oyvind.Lie@nullbjerknes.uib.no
Kristin Linnerud Forsker II dr. oecon CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo Oslo kristin.linnerud@nullcicero.uio.no
Hanne Sofie Logstein Stipendiat cand.jur. Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, Det juridiske fakultet i Oslo Oslo h.s.logstein@nulljus.uio.no
Sverre Lundemo Postdoktor Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet Uppsala sverre.lundemo@nullebc.uu.se
Ole Jacob Madsen Stipendiat cand.psychol & cand.philol Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen Bergen Ole.Madsen@nullsvt.uib.no
Gert-Fredrik Malt Amanuensis cand. jur Institutt for Privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo g.f.malt@nulljus.uio.no
Werner Christie Mathisen Førsteamanuensis Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Oslo w.c.mathisen@nullstv.uio.no
Cecilie Mauritzen Oseanograf PhD MIT, USA Meteorologisk institutt Oslo c.mauritzen@nullmet.no
Claudia Melim-McLeod  Principal Consultant Melim-McLeod Consulting Nesøya Claudia@nullmelim-mcleod.com
Marta Molinas Professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim marta.molinas@nullntnu.no
Anne Myhr Meteorologisk institutt annem@nullfagmed.uit.no
Cathrine Lund Myhre Seniorforsker PhD Norsk Institutt for luftforskning, avdeling for atmosfære- og klimaforskning Kjeller Cathrine.Lund.Myhre@nullnilu.no
Jannicke Moe Forsker Norsk institutt for vannforskning, Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) Oslo Jannicke.Moe@nullniva.no
Anders Molven Professor dr. scient. Gades institutt, Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus Bergen Anders.Molven@nullgades.uib.no
John F. Moxnes Seniorforsker, PhD, Cand. real. Forsvarets forskningsinstitutt Kjeller John-F.Moxnes@nullffi.no
Atle Nesje Professor dr. scient. Bjerknessenteret for klimaforskning & Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Bergen atle.nesje@nullgeo.uib.no
Anders Nielsen Forsker PhD Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo anders.nielsen@nullbio.uio.no
Kåre M Nielsen knielsen@nullfarmasi.uit.no
Heidi Rapp Nilsen Forsker Harstad/Tromsø heidi.nilsen@nullnorut.no
Rune Nilsen Professor Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen Bergen Rune.Nilsen@nullcih.uib.no
Josef Noll Professor dr. Universitetssenteret på Kjeller (UNIK), Universitet i Oslo Kjeller josef.noll@nullunik.no
Kristen Nordhaug kristen.nordhaug@nulllu.hio.no
Øyvind Nordli Forsker dr. philos. Meteorologisk institutt Oslo oyvind.nordli@nullmet.no
Nicolai Nyland PhD Oslo Nicolai.Nyland@nullhoyesterett.no
Petter Næss Professor dr. ing Institut for Samfundsudvikling ogPlanlægning, Ålborg Universitet Danmark petter@nullplan.aau.dk
Olav Orheim oo@nullrcn.no
Antonio Poleo Spesialetterforsker dr. scient. Miljøteamet, Økokrim Oslo toni.poleo@nullskolopender.no
Erik Plahte Professor i anvendt matematikk CIGENE (Centre for Integrative Genetics), Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås erik.plahte@nullgmail.com
Britt Grethe Randem Overlege dr. med. Avdeling for miljø-og yrkesmedisin, Ullevål (Oslo universitetssykehus) Oslo Britt.Grethe.Randem@nulloslo-universitetssykehus.no
Hanne Riese Stipendiat Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen Bergen hanne.riese@nullpsyhp.uib.no
Knut Einar Rosendahl Seniorforsker, Dr.Philos Statistisk sentralbyrå Oslo knut.einar.rosendahl@nullssb.no
Lynn Rosentrater Stipendiat Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo lynn.rosentrater@nullsosgeo.uio.no
Eli K. Rueness Forsker/nestleder dr. scient Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo e.k.rueness@nullbio.uio.no
Helge Ryggvik Forsker dr. philos Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo Oslo helge.ryggvik@nulltik.uio.no
Anne Birgitte Rønning Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap Universitetet i Oslo Oslo a.b.ronning@nullilos.uio.no
Erik Røsag Professor dr. juris Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo erik.rosag@nulljus.uio.no
Inger-Johanne Sand Professor Universitetet i Oslo Oslo i.j.sand@nulljus.uio.no
Hanno Sandvik Forsker Senter for bevaringsbiologi, Institutt forbiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim hanno.sandvik@nullbio.ntnu.no
Harald Schyberg Seniorforsker cand. scient. Meteorologisk institutt Oslo harald.schyberg@nullmet.no
Hans Martin Seip Professor (emeritus) Kjemisk Institutt, CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo Oslo h.m.seip@nullkjemi.uio.no
Elin Selboe Forsker PhD Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo elin.selboe@nullsgeo.uio.no
Astrid Sinnes Førsteamanuensis Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås astrid.sinnes@nullumb.no
Tor Håkon Sivertsen Forsker dr. scient Bioforsk Plantehelse Ås thsivert@nullonline.no
Dag Sjøberg Professor Insitutt for informatikk, Universitetet i Oslo Oslo dagsj@nullifi.uio.no
Beate Sjåfjell Professor Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo beate.sjafjell@nulljus.uio.no
Torbjørn Skauli Seniorforsker dr. scient. Forsvarets forskningsinstitutt Kjeller Torbjorn.Skauli@nullffi.no
Anders Skonhoft Professor cand. oecon. Institutt for Samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim anders.skonhoft@nullsvt.ntnu.no
Stig Skreslet Professor emeritus, cand.real. Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø Bodø Stig.Skreslet@nullhibo.no
Tore Slagsvold Professor Biologisk institutt,Centre for Evolutionary and Ecological Synthesis, Universitetet i Oslo Oslo tore.slagsvold@nullbio.uio.no
Jan Helge Solbakk Professor
Professor II
Seksjon for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, Universitetet i OsloSenter for internasjonal helse, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen Oslo, Bergen j.h.solbakk@nullmedisin.uio.no
Rune Solberg Chief Scientist Earth Observation Norwegian Computing Center Oslo rune.solberg@nullnr.no
Hans Magnus Solli Forsker dr.med Psykiatrien i Vestfold Tønsberg hmsolli@nullonline.no
Ragnhild Sollund Forsker I, dr. polit Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Oslo ragnhild.sollund@nullnova.no
Kristen Starheim Ph.d.-stipendiat Institutt for kirurgiske fag/Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen Kristian.Starheim@nullmbi.uib.no
Asunción Lera St. Clair Førsteamanuensis,forskningsleder Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen Bergen Asun.St.Claire@nullsos.uib.no
Nils Christian Stenseth n.c.stenseth@nullbio.uio.no
Leif Christian Stige Forsker dr. scient. Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Oslo l.c.stige@nullbio.uio.no
Per Espen Stoknes Forsker BI Oslo per@nullstoknes.com
Frode Stordal Institutt for geofag, Avdeling for meteorologi og oseanografi, Universitetet i Oslo Oslo frode.stordal@nullgeo.uio.no
Torodd Strand Professor Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen Bergen Torodd.Strand@nullaorg.uib.no
Ingerid Straume Fagreferent for spesialpedagogikk og psykologi Universitetet i Oslo Oslo ingerid.straume@nullub.uio.no
Einar Strumse Førsteamanuensis, dr.philos. Høgskolen i Lillehammer Lillehammer einar.strumse@nullhil.no
Arne Chr. Stryken Pensjonert lektor Eget fortak: Arktiske Drømmer Lillehammer astryken@nullonline.no
Linda Sygna Prosjektleder, det internasjonale prosjektkontoret, Global Environmental Change and Human Security (GECHS) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo linda.sygna@nullsgeo.uio.no
Ingrid Sælensminde Forsker III Vestlandsforsking Sogndal isa@nullvestforsk.no
Anne Helene Tandberg StipendiatForsker Universitetet i Tromsø & Universitetssenteret på Svalbard, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Tromsø, SvalbardStavanger anne.tandberg@nulluit.no
Jan Arne Telle Professor Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen Bergen Jan.Arne.Telle@nullii.uib.no
Anne Sverdrup-Thygeson Professor NMBU, Institutt for Naturforvaltning INA Ås anne.sverdrup-thygeson@nullnmbu.no
Bernt Sofus Tranøy b.s.tranoy@nullstv.uio.no
Terje Traavik terje.traavik@nullfagmed.uit.no
Morten Tønnessen PhD kandidat University of Tartu Kristiansand/ Tartu (Estland) mortentoennessen@nullgmail.com
Kirsten Ulsrud Prosjektmedarbeider,Global Environmental Change and Human Security Project Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Oslo kirsten.ulsrud@nullsosgeo.uio.no
Vigdis Vandvik Professor Universitetet i Bergen Bergen vigdis.vandvik@nullbio.uib.no
Bjørn Vidar Vangelsten Ph.D., Senioringeniør Norges Geotekniske Institutt Oslo b-v-v@nullonline.no
Øystein Varpe Postdoktor PhD Norsk Polarinstitutt Svalbard varpe@nullnpolar.no
Arild Vatn Thor Heyerdahl-professor Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås arild.vatn@nullumb.no
Gaute Velle Postdoktor Bergen Museum, Universitetet i Bergen Bergen Gaute.Velle@nullbio.uib.no
Arne Johan Vetlesen Professor dr. philos Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Oslo a.j.vetlesen@nullifikk.uio.no
Joar Vittersø Professor PhD Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Tromsø joar.vitterso@nulluit.no
Christina Voigt Postdoktor dr. juris(permisjon til høsten 2010) Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oslo christina.voigt@nulljus.uio.no
Andreas Ytterstad Høgskolelektor, PhD-student Høgskolen i Oslo Oslo Andreas.Ytterstad@nulljbi.hio.no
Odd O. Aalen Professor Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Oslo o.o.aalen@nullmedisin.uio.no
Carlo Aall Forskningsledersigurd PhD Vestlandsforskning Sogndal caa@nullvestforsk.no
Nils Aarsæther Professor Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Tromsø nils.aarsether@nulluit.no
Wenche Aas Seniorforsker PhD Norsk Institutt for luftforskning, avdeling for atmosfære- og klimaforskning Kjeller Wenche.Aas@nullnilu.no
Anne Lene Aase PhD-student Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås anne.aase@nullumb.no
Øystein Aas Seniorforsker/Professor II Norsk Institutt for naturforskning/NMBU Lillehammer/Ås oystein.aas@nullnina.no

 

Legg igjen en kommentar