Vår visjon: bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet, og vi er nå i stand til og faktisk i ferd med å endre grunnleggende elementer i Global Distribution of Vulnerability to Climate Change
Global Distribution of Vulnerability to Climate Change
klodens klima og økosystemer.

Dersom den menneskelige påvirkningen på jorden fortsetter med samme styrke, beveger vi kloden så langt vekk fra vårt kjente klima at spesielt de kommende generasjoner risikerer store menneskelige lidelser, et vesentlig dårligere livsgrunnlag og utslettelse av store deler av det biologiske mangfoldet.

Concerned Scientists vil gjennom forskning og formidling bidra til et bærekraftig samfunn som samtidig tilbyr høy livskvalitet. Les mer om vårt verdigrunnlag og våre visjoner i vårt manifest.

Er du forsker? Slik kan du bidra

Gapet mellom forskningsbasert kunnskap og politiske avgjørelser virker nærmest uoverkommelig. Vi i Concerned Scientists har likevel tro på at en mer aktiv og målrettet forskningsformidling kan bygge bro over dette gapet.

Vi trenger deg i dette arbeidet, enten som aktivt medlem som vil bidra til å legge grunnlaget for veien videre eller som støttemedlem for å gi oss tyngde gjennom antall forskere som er med.

Les mer…

Meld deg på info-mail eller send oss innspill!

Ønsker du å motta informasjon om Concerned Scientists? Meld deg på vår epost-liste så holder vi deg oppdatert når vi er i media, og om arrangementer og annet CS-nytt.

Har du synspunkter på vår aktivitet eller andre innspill til oss i Concerned Scientists? Vi hører gjerne fra deg: kontakt@nullcs-n.org

Legg igjen en kommentar