Hva vil vi

Concerned Scientists Norway vil:

  • formidle forskningsbasert kunnskap om konsekvenser og risiko ved dagens utvikling
  • bidra til å forklare hvorfor den menneskelige påvirkningen på naturen øker til tross for faglige advarsler og en rekke forsøk på tiltak til begrensning
  • bidra til å skape en visjon om hvordan et samfunn kan være bærekraftig og samtidig tilby menneskene høy livskvalitet
  • belyse hvordan trekk i dagens samfunn forhinder oss fra å ta de nødvendige grep
  • foreslå grep som reelt kan bidra til en tilstrekkelig reduksjon av menneskelig påvirkning
  • søke å påvirke myndigheter og andre beslutningstagere til å iverksette nødvendige tiltak

Les mer i vårt manifest.

Legg igjen en kommentar