Hva vi gjør/ what we do

(English below)

Concerned Scientists Norway er en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vi arbeider for dette gjennom blant annet å arrangere konferanser og seminarer, skrive kronikker og artikler til fagtidsskrifter og dagspresse, interne idédugnader og møter, samt deltakelse i den generelle samfunnsdebatt.

Les mer om hva CSN gjør under CSN i media og Arrangementer.


Concerned Scientists Norway is a community of researchers with a common goal to contribute to a more sustainable society. We work for this by organising conferences and seminars, meetings for our members, and through writing op-eds and articles for journals and the daily press, and generally participating in the societal debate.

Legg igjen en kommentar