Hva gjør vi

Concerned Scientists Norway er en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vi arbeider for dette gjennom blant annet å arrangere konferanser og seminarer, skrive kronikker og artikler til fagtidsskrifter og dagspresse, interne idédugnader og møter, samt deltakelse i den generelle samfunnsdebatt.

Les mer om hva CSN gjør under CSN i media og Arrangementer.

Legg igjen en kommentar