Hva vi gjør/ what we do

(English below)

Concerned Scientists Norway er en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vi arbeider for dette gjennom blant annet å arrangere konferanser og seminarer, skrive kronikker og artikler til fagtidsskrifter og dagspresse, interne idédugnader og møter, samt deltakelse i den generelle samfunnsdebatt.

Les mer om hva CSN gjør under CSN i media og Arrangementer.

Concerned Scientists Norway is a community of researchers with a common goal to contribute to a more sustainable society. We work for this by arranging conferences and seminars, write chronicles and articles for journals and the daily press, have internal meetings, as well as participation in the general social debate.

Legg igjen en kommentar