Om CSN

Concerned Scientists Norway er en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vi arbeider for dette gjennom blant annet å arrangere konferanser og seminarer, skrive kronikker og artikler til fagtidsskrifter og dagspresse, interne idédugnader og møter, samt deltakelse i den generelle samfunnsdebatt.

Les mer om hvem vi er, hva vi vil, og hva vi gjør for å oppnå dette!

Legg igjen en kommentar