Nytt år - nye bærekraftige satsinger

I år vil vi ha mange spennende aktiviteter. I tillegg til møter og større samlinger, samt vår årskonferanse i 2022, tar vi i år arbeidet videre med satsingen vår for et bærekraftig akademia! 

Dette er et spennende arbeid vi gleder oss til å dele oppdateringer med dere på!