Teknologisk forskning

Teknologisk forskning kan først og fremst bidra med oppmerksomhet om bærekraftige energiløsninger for utviklingen av et post-karbon-samfunn. Kjente teknologier kan bidra til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp, men det er stort behov for forskning og formidling om hvorledes de kan settes i system og komme til anvendelse. Grunnleggende nye teknologier er nødvendig for å oppnå et klimavennlig samfunn med høy livskvalitet. Det er også viktig å unngå å skape nye miljøproblemer og ressursknappheter som resultat av nye tekniske løsninger.

Legg igjen en kommentar